Thông báo chương trình học bổng niên khóa 2023-2024 của Trung tâm SEAMEO RECSAM

13/06/2023 | 2434 Lượt xem

Trung tâm khu vực về Giáo dục Khoa học và Toán học thuộc Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á (SEAMEO RECSAM) thông báo sẽ cấp học bổng toàn phần cho giáo viên bậc tiểu học và trung học phụ trách giảng dạy môn khoa học và toán học của Việt Nam để tham dự các khóa bồi dưỡng ngắn hạn tại Trung tâm đặt tại Malaysia. Nội dung các khóa bồi dưỡng, chương trình học bổng, điều kiện dự tuyển và quy định về hồ sơ dự tuyển xin xem cụ thể trong các tài liệu đính kèm.

Các cơ sở giáo dục và cán bộ/giáo viên có nhu cầu đăng ký dự tuyển cần gửi công văn giới thiệu của cơ quan và 01 bộ hồ sơ của ứng viên dự tuyển đến Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội đồng thời gửi 01 bộ hồ sơ scan đến địa chỉ email: [email protected] (ghi rõ tiêu đề: dự tuyển học bổng SEAMEO RECSAM 2023) trước ngày 03/7/2023.

Trên cơ sở kết quả sơ tuyển hồ sơ và giới thiệu chính thức của Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo, SEAMEO RECSAM sẽ tổ chức xét tuyển và thông báo kết quả đến các ứng viên trúng tuyển. 

Mọi thông tin cần thiết vui lòng liên hệ Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo qua email: [email protected].

Tải về: File đính kèm