Điều ước, thỏa thuận quốc tế

01/01/1900 | 50937 Lượt xem


DANH MỤC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ, THỎA THUẬN QUỐC TẾ 

 

TT

 

Đối tác nước ngoài

Tên điều ước, thỏa thuận quốc tế

Danh nghĩa

Tình trạng hiệu lực

Cơ quan chủ trì

Ký nhân đoàn cấp cao

Tải xuống

1. 


Ailen

 

Biên bản họp nhóm công tác chung về hợp tác giáo dục đại học Việt Nam – Ailen lần thứ nhất

Cấp Bộ

Đang hiệu lực

Bộ GD&ĐT

 

 

Biên bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục đại học giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục và Kỹ năng Ailen

Bộ

Đang hiệu lực

Ai-len

Tổng thống Ai-len thăm Việt Nam

 

Biên bản ghi nhớ về đào tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Tổ chức ECDL

Bộ

Đang hiệu lực

Ai-len

Tổng thống Ai-len thăm Việt Nam

 

2. 


Ba Lan

Thỏa thuận hợp tác giáo dục đại học giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục Ba Lan

Cấp Bộ

Đang hiệu lực

Bộ GD&ĐT

 

 

3. 


Campuchia

Thỏa thuận hợp tác về giáo dục giai đoạn 2016-2020 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục Thanh niên và Thể thao Campuchia

Bộ

Đang hiệu lực

Bộ GD&ĐT

Thứ trưởng Campuchia thăm Việt Nam

 

5. 


Estonia

Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Estonia về hợp tác giáo dục và khoa học

Cấp Chính phủ

Đang hiệu lực

Bộ GD&ĐT

 

 

6. 


Hàn Quốc

Thỏa thuận về trao đổi giáo viên Việt Nam – Hàn Quốc

Cấp Bộ

Đang hiệu lực

Bộ GD&ĐT

 

 

7. 

Thỏa thuận về dạy thí điểm tiếng Hàn ở Trường Phổ thông Việt Nam giữa Bộ GD&ĐT và ĐSQ hàn Quốc tại Việt Nam

Bộ

Đang hiệu lực

Bộ GD&ĐT

 

 

8. 

Biên bản ghi nhớ giữa Bộ GD&ĐT Việt Nam và quỹ Hữu nghị Hàn Quốc – Châu Á về thành lập Ủy ban tiếp nhận tài trợ sách

Bộ

Đang hiệu lực

Bộ GD&ĐT

 

 

9. 

Thỏa thuận về Chương trình trao đổi giáo viên Việt Nam - Hàn Quốc giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục Hàn Quốc

Bộ

Đang hiệu lực

Bộ GD&ĐT

 

 

10. 

Thỏa thuận về cử giáo viên do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục Hàn Quốc

Bộ

Đang hiệu lực

Bộ GD&ĐT

 

 

11. 

Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với Đài Truyền hình Giáo dục quốc gia Hàn Quốc và Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế

Bộ

Đang hiệu lực

Bộ GD&ĐT

 

 

12. 


Hungary

Bản Sửa đổi Chương trình hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục Hungari giai đoạn 2016-2018

Cấp Bộ

Đang hiệu lực

Bộ GD&ĐT

 

 

13. 

Chương trình hợp tác GD giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục Hungary giai đoạn 2016-2018

Bộ

Đang hiệu lực

Bộ GD&ĐT

Bộ trưởng Ngoại giao và Kinh tế đối ngoại Hungary thăm Việt Nam

 

14. 


Indonesia

Biên bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục giữa CP VN và CP Indonesia

Cấp CP

Đang hiệu lực

Bộ GD&ĐT

Tổng Bí thư thăm chính thức

 

15. 


Lào

Kế hoạch hợp tác năm 2019 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục và Thể thao Lào

Cấp Bộ

Đang hiệu lực

Bộ GD&ĐT

 

 

16. 

Nghị định thư hợp tác đào tạo giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào giai đoạn 2017-2022

Cấp CP

Đang hiệu lực

Bộ GD&ĐT

Thủ tướng thăm Lào

 

17. 

Biên bản thỏa thuận triển khai thực hiện dự án xây dựng khoa tiếng Việt tại Trường ĐH Chawmpassak tỉnh Champassak và khoa tiếng Việt tại Trường ĐH Su Pha Nu Vông tỉnh Luông Pha Bang

Bộ

Đang hiệu lực

Bộ GD&ĐT

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thăm Lào

 

18. 


Mô-dăm-bích

Phụ lục Nghị định thư hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục và phát triển nhân lực Mô-dăm-bích

Chính phủ

Đang hiệu lực

 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Châu Phi

 

19. 


Myanmar

Biên bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục giữa CP VN với CP Myanmar

Cấp CP

Đang hiệu lực

Bộ GD&ĐT

Tổng Bí thư thăm chính thức

 

20. 


Nhật Bản

Công hàm trao đổi về học bổng phát triển nguồn nhân lực năm 2017

Cấp CP

Đang hiệu lực

Bộ GD&ĐT

Thủ tướng thăm Nhật Bản

 

21. 

Công hàm trao đổi về học bổng phát triển nguồn nhân lực năm 2018

Cấp CP

Năm 2018

Bộ GD&ĐT

Thủ tướng thăm Nhật Bản

 

22. 

Thỏa thuận khung về dạy tiếng Nhật ở Trường Phổ thông Việt Nam giữa Bộ GD&ĐT và ĐSQ Nhật Bản tại Việt Nam

Bộ

Đang hiệu lực

Bộ GD&ĐT

 

 

23. 

Công hàm trao đổi về Dự án học bổng phát triển nguồn nhân lực

 

Chính phủ

Đang hiệu lực

Bộ GD&ĐT

Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản thăm Việt Nam

 

24. 

Thỏa thuận viện trợ cho Chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực

Bộ

Đang hiệu lực

Bộ GD&ĐT

 

 

25. 

Thỏa thuận với JICA về dự án Trung tâm phát triển nguồn nhân lực VJCC

Bộ

Đang hiệu lực

Bộ GD&ĐT

 

 

26. 


Ôxtrâylia

Bản Ghi nhớ giữa Bộ GDĐT Việt Nam và Cơ quan Tiêu chuẩn Giáo dục đại học Ôxtrâylia

Bộ

Đang hiệu lực

Bộ GD&ĐT

 

 

27. 

Bản Ghi nhớ giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Trường ĐH Melbourne, Ôxtrâylia (thay mặt Tổ chức GD Châu Á) về việc triển khai Dự án "Trường học đối tác Ôxtrâylia - ASEAN giai đoạn 2016 – 2018

Bộ

Đang hiệu lực

Bộ GD&ĐT

 

 

28. 


Phần Lan

Bản ghị nhớ về hợp tác trong giáo dục và nghiên cứu giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục và Văn hóa Phần Lan

 

Đang hiệu lực

Bộ GD&ĐT

 

 

29. 


Pháp

Thỏa thuận về hợp tác đào tạo trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Giáo dục quốc gia, Giảng dạy đại học và Nghiên cứu nước Cộng hòa Pháp

Bộ

Đang hiệu lực

Bộ GD&ĐT

Thứ trưởng Bùi Văn Ga thăm và làm việc tại Pháp

 

30. 

Bản ghi nhớ về việc tiếp nhận tình nguyện viên người Pháp đến các trường phổ thông Việt Nam giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Đại sứ quán Cộng hòa Pháp tại Việt Nam

Bộ

Đang hiệu lực

Bộ GD&ĐT

Chủ tịch Quốc hội Pháp thăm Việt Nam

 

31. 

Tuyên bố về việc hỗ trợ giảng dạy tiếng Pháp và bằng tiếng Pháp tại Việt Nam giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Pháp

Chính phủ

Đang hiệu lực

Bộ GD&ĐT

Tổng thống Pháp thăm Việt Nam

 

32. 


Rumani

Chương trình hợp tác về giáo dục và đào tạo giữa Bộ GD&ĐT với Bộ GD quốc gia và NCKH Rumani

Bộ

Đang hiệu lực

Bộ GD&ĐT

Thủ tướng Rumani thăm Việt Nam

 

33. 


Thụy Điển

Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục đại học và nghiên cứu giữa  Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Thụy Điển

Cấp Bộ

Đang hiệu lực

Bộ GD&ĐT

 

 

34. 

Ý định thư hợp tác chiến lược giáo dục Việt Nam – Thụy Điển 

Bộ

Đang hiệu lực

Thụy Điển

Bộ trưởng Ngoại giao Thụy điển thăm Việt Nam

 

35. 


Trung Quốc

Thỏa thuận hợp tác về giáo dục giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục Trung Quốc giai đoạn 2016-2020

Bộ

Đang hiệu lực

Bộ GD&ĐT

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Trung Quốc

 

36. 


UAE

Biên bản ghi nhớ giữa Bộ GD&ĐT và Bộ GD Đại học các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học

 

Bộ

Đang hiệu lực

Bộ GD&ĐT

Họp UBLCP Việt Nam-UAE tại Hà Nội

 

37. 


Xri Lan-ca

Thỏa thuận hợp tác giáo dục giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục đại học và Giao thông đường bộ Xri Lan-ca

Cập Bộ

Đang hiệu lực

Bộ GD&ĐT

Tổng thống nước bạn thăm Việt Nam