Thông báo về chương trình bồi dưỡng ngắn hạn tại Trung Quốc dành cho giáo viên tiếng Trung (mùa hè 2024)

04/05/2024 | 873 Lượt xem

Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận được Công hàm của Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam thông báo về chương trình bồi dưỡng ngắn hạn tại Trung Quốc dành cho giáo viên tiếng Trung vào mùa hè 2024. Thông tin cụ thể như sau:

1. Đối tượng: giảng viên Việt Nam, trong độ tuổi 20-55, đang giảng dạy tiếng Trung tại các trường đại học tại Việt Nam;  có trình độ tiếng Trung từ HSK4 trở lên; có ít nhất 01 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Trung; có sức khỏe và tinh thần tốt.

2. Thời gian bồi dưỡng: từ 01-04 tuần trong hè năm 2024 (thời gian chính thức sẽ được thông báo sau).

3. Nội dung: chương trình nhằm nâng cao trình độ chuyên môn của các giảng viên tiếng Trung đối với khái niệm chuyên môn, kiến thức chuyên môn, kỹ năng chuyên môn, thực hành chuyên môn và phát triển chuyên môn.

4. Chi phí: các giảng viên tham gia chương trình tự chi trả vé máy bay quốc tế từ Việt Nam tới Trung Quốc; Trung tâm Hợp tác giao lưu Ngôn ngữ giữa Trung Quốc với nước ngoài thuộc Bộ Giáo dục Trung Quốc sẽ tài trợ chi phí đào tạo, chi phí ăn ở trong quá trình đào tạo.

5. Đăng ký: ứng viên trực tiếp đăng ký tại: http://pmplatform.chinese.cn trước ngày 9/5/2024.

Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng thông báo để các cơ sở giáo dục đại học thông báo tới các giáo viên quan tâm và có nhu cầu tham gia khóa bồi dưỡng.

Trân trọng./.