Cơ cấu tổ chức

01/01/2018 | 166597 Lượt xem

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC HỢP TÁC QUỐC TẾ

Cục Hợp tác quốc tế có 04 phòng và 03 đơn vị sự nghiệp trực thuộc

Các phòng:

  • Phòng Hành chính - Tổng hợp
  • Phòng Quan hệ quốc tế
  • Phòng Giáo dục quốc tế
  • Phòng Hợp tác đầu tư

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc:

  • Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế
  • Trung tâm Hỗ trợ đào tạo quốc tế
  • Phân viện Puskin

Chức năng, nhiệm vụ các Phòng và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc do Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế phê duyệt 

LÃNH ĐẠO CỤC


Cục trưởng: Phạm Quang Hưng
Email: [email protected]
Tel: 024.3869.4883 - 226


Phó Cục trưởng: Nguyễn Tiến Dũng
Email: [email protected]
Tel: 024.3869.2395

Phó Cục trưởng: Nguyễn Hải Thanh
Email: [email protected]
 

Phó Cục trưởng: Nguyễn Thị Thanh Minh
Email: [email protected]
 
 

 

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP

Trưởng phòng
Vũ Thị Minh Hằng

Email: [email protected]
Tel: 024.3868.4835

Kế toán trưởng
Đinh Công Tuyển

Email: [email protected]

Nguyễn Mạnh Tấn
Email: [email protected] 

Nguyễn Thành Tâm
Email: [email protected] 

Tạ Thu Trang
Email: [email protected] 

 

Đỗ Thị Huyện Trang
Email: [email protected] 

Lê Chí Lợi
Email: [email protected]

Võ Hạnh Phúc
Email: [email protected] 

Nguyễn Thị Thu Hà
Email: [email protected]

 

PHÒNG QUAN HỆ QUỐC TẾ

Trưởng phòng
Nguyễn Thị Minh Tâm

Email: [email protected]
Tel: 024.3869.3224

Phó Trưởng phòng
Bùi Lan Hương

Email: [email protected]
Tel: 024.3868.4835

Nguyễn Thị Thúy Hà
Email: [email protected]
Tel: 024.8368.4273

Đào Việt Nga
Email: [email protected]
Tel: 024.3868.3620

Nguyễn Quỳnh Nga
Email: [email protected]

Lê Sỹ Hồng Lam
Email: [email protected]
Tel: 024.3636.3514

Đặng Thùy Chi
 

Trần Hương Ly
Email: [email protected]
Tel: 024.3869.3224

 

 

Cao Thị Hồng Nga
Email: [email protected]
Tel: 024.3868.4274

Trần Nhật Tân
Email: [email protected] 

 

PHÒNG GIÁO DỤC QUỐC TẾ

Trưởng phòng
Nguyễn Thị Ngọc Liên

Email: [email protected] 

Phó Trưởng phòng
Phùng Thị Hồng Vân

Email: [email protected]

Hoàng Thị Kim Oanh
Email: [email protected] 

Vũ Trần Kim Liên
Email: [email protected] 

Trương Thanh Thúy
Email:[email protected] 

Trần Thanh Tâm
Email:[email protected] 

Lê Thị Tuyết Lan
Email: [email protected] 

Nguyễn Thị Thanh Tâm
Email: [email protected] 

Vũ Hồng Hạnh
Email: [email protected] 

Đỗ Thị Vân Phương
Email: [email protected]

Vũ Thị Liên Hương
Email: [email protected] 

Lê Bình Minh Ngọc
Email: [email protected] 

 

PHÒNG HỢP TÁC ĐẦU TƯ
 

Phó Trưởng phòng phụ trách
Nguyễn Thị Thư

Email: [email protected] 

Đinh Thị Minh Hương
Email:[email protected] 

Đoàn Thảo Linh
Email: [email protected] 

Trần Mỹ Châu
Email: [email protected] 

 

Quách Ngọc Minh
Email: [email protected] 

Nguyễn Hoài Nam
Email: [email protected]
Tel: 024.3868.4835