Một số lưu ý về công các tuyển sinh các Chương trình học bổng do Cục Hợp tác quốc tế chủ trì

17/01/2017 | 27460 Lượt xem

1. Công tác tuyển sinh các chương trình học bổng được thực hiện một cách khách quan, công khai, minh bạch, công bằng. Toàn bộ quá trình đăng ký, xử lý hồ sơ, xét tuyển được thực hiện theo quy trình chặt chẽ với các tiêu chí tuyển chọn rõ ràng cùng với sự hỗ trợ của các hệ thống phần mềm qua đó đảm bảo tất cả ứng viên được lựa chọn là hoàn toàn xứng đáng.

2. Trong quá trình tuyển sinh, các thông tin được bảo mật theo quy định, kết quả tuyển sinh được thông báo công khai, kịp thời và trực tiếp đến từng ứng viên qua phần mềm tuyển sinh.

3. Cục Hợp tác quốc tế (HTQT) thực hiện việc trao đổi thông tin với các ứng viên thông qua các kênh thông tin dùng chung hoặc các công cụ phần mềm được giám sát chặt chẽ.

4. Trong quá trình làm việc với Cục HTQT, các tổ chức, cá nhân có bất kỳ khó khăn, vướng mắc hoặc phát hiện những vấn đề liên quan tới tính minh bạch, công bằng trong công tác tuyển sinh, đề nghị gửi phản ánh tới các lãnh đạo Cục qua các địa chỉ email: [email protected][email protected]. Cục HTQT sẽ có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có liên quan để xử lý nghiêm minh và kịp thời.

5. Một số kênh thông tin liên lạc với Cục HTQT:

Địa chỉ email hỗ trợ: [email protected]

Điện thoại hỗ trợ: 04.39335795 (bấm số 0 để được hỗ trợ trao đổi với chuyên viên xử lý trực tiếp).