Chung tay Cải cách hành chính

26/02/2010 | 30571 Lượt xem

Thông tin liên quan đến các mảng công tác của Cục bao gồm: tuyển sinh, liên kết đào tạo, lưu học sinh, tư vấn du học được công bố công khai, chi tiết và kịp thời trên website của Cục HTQT kèm theo các công cụ hỗ trợ tìm kiếm, tra cứu thông tin theo nhiều tiêu chí linh hoạt, thân thiện. Việc giải quyết yêu cầu của tổ chức, cá nhân được thực hiện theo cơ chế một cửa trong đó có quy định cụ thể về thời gian xử lý hồ sơ. Toàn bộ quá trình xử lý hồ sơ được giám sát và cảnh báo thông qua các phần mềm quản lý chuyên biệt nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan, giảm phiền hà cho các tổ chức, cá nhân.

Trong quá trình làm việc với Cục HTQT, các tổ chức, cá nhân có bất kỳ khó khăn, vướng mắc gì trong việc phối hợp công tác cũng như tính minh bạch trong công việc đề nghị gửi phản ánh tới các lãnh đạo Cục qua các địa chỉ email: [email protected][email protected].

Cục HTQT rất mong nhận được sự ủng hộ, cộng tác và các ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân để công tác cải cách thủ tục hành chính của Cục ngày càng thiết thực, hiệu quả.

Danh sách các thủ tục hành chính hiện có tại Cục HTQT: