Thúc đẩy hợp tác quốc tế thực hiện mục tiêu Chiến lược Phát triển Giáo dục

19/04/2023 | 648 Lượt xem

Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Nguyễn Văn Phúc đã có buổi làm việc với Quỹ đối tác Giáo dục toàn cầu (GPE) và các đối tác quốc tế để thực hiện các mục tiêu Chiến lược Phát triển Giáo dục.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc vui mừng và cảm ơn đại diện Quỹ đối tác Giáo dục toàn cầu, Quỹ Phát triển Xã hội thuộc tập đoàn Nippon, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam (UNICEF) và Tổ chức Cứu trợ trẻ em tại Việt Nam (Save the children) đã hỗ trợ Việt Nam trong thời gian qua để giúp Việt Nam thực hiện các mục tiêu về Chiến lược Phát triển Giáo dục.

Quang cảnh buổi làm việc

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc cho biết: Giáo dục hoà nhập và công bằng xã hội là những lĩnh vực mà Việt Nam và GPE cũng như các đối tác cùng chung quan tâm để triển khai, cải thiện chất lượng các lĩnh vực này. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng chú trọng tăng cường giáo dục về bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu. Các cá nhân cần hiểu biết về môi trường, tích luỹ kiến thức và nâng cao tinh thần trách nhiệm bảo vệ môi trường để tạo ra những thay đổi tốt đẹp hơn cho môi trường.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc thông tin thêm, năm 2022-2023, Bộ GDĐT Việt Nam giữ vai trò Chủ tịch Kênh Giáo dục ASEAN. Việt Nam nói riêng và ASEAN nói chung đặt mục tiêu ưu tiên là tăng cường giáo dục về bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu. Theo đó, mỗi thành viên xã hội nói chung và các em học sinh, sinh viên nói riêng cần hiểu biết về môi trường, tích luỹ kiến thức và nâng cao tinh thần trách nhiệm bảo vệ môi trường để tạo ra những thay đổi tốt đẹp hơn cho môi trường. Vì vậy, Bộ GDĐT Việt Nam mong muốn sự hỗ trợ của các đối tác quốc tế cho Việt Nam và rộng hơn cho ASEAN trong các ưu tiêu nêu trên.

Các đại diện Quỹ đối tác Giáo dục toàn cầu khẳng định mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Việt Nam để không ngừng nỗ lực cải thiện chất lượng giáo dục của Việt Nam. Thông qua buổi làm việc, các thành viên mong muốn sẽ tìm hiểu được kỹ hơn về những thách thức mà Việt Nam đang phải đối mặt để thực hiện mục tiêu về Chiến lược Phát triển Giáo dục.

Trung tâm Truyền thông giáo dục