Thông báo tổ chức hội thảo tập huấn trực tuyến cho ứng viên được Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyển chọn đi học tại nước ngoài năm 2022

19/09/2022 | 2336 Lượt xem

Cục Hợp tác quốc tế (HTQT) - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo kế hoạch tổ chức hội thảo tập huấn trực tuyến để cung cấp thông tin, hướng dẫn về các thủ tục chuẩn bị đi học và trong quá trình học tại nước ngoài đối với các ứng viên được Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyển chọn đi học tại nước ngoài năm 2022 như sau:

1. Đối tượng tham dự 
Ứng viên đã được sơ tuyển để đi học tại nước ngoài theo các chương trình học bổng Hiệp định năm 2022 tại các nước: Ba Lan, Bê-la-rút, Bun-ga-ri, Ca-dắc-xtan, Căm-pu-chia, Hung-ga-ri, Ma-rốc, Mô-dăm-bích, Lào, Liên Bang Nga, Trung Quốc. 

2. Thời gian
Từ 14h00 đến 17h00, Thứ sáu, ngày 23/9/2022.

3. Đăng ký tham dự
Cục HTQT trân trọng thông báo và kính mời ứng viên thuộc các đối tượng nêu trên đăng ký tham dự hội thảo tập huấn theo đường link http://dangkytaphuan.icd.edu.vn, hạn đăng ký đến 15h ngày 22/9/2022. Tài liệu tham khảo, nội quy và đường link tham dự hội thảo tập huấn trực tuyến sẽ được gửi qua email cho các ứng viên đã đăng ký trong ngày 22/9/2022. 

Trân trọng đề nghị các ứng viên đăng ký và thu xếp thời gian tham dự tập huấn trực tuyến đầy đủ./. 

Cục Hợp tác quốc tế