Hội nghị các quan chức cấp cao ASEAN lần thứ 17 về giáo dục

11/10/2022 | 1539 Lượt xem

Ngày 11/10, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Việt Nam Nguyễn Văn Phúc chủ trì Hội nghị các quan chức cấp cao ASEAN lần thứ 17 về giáo dục (SOMED 17).

Đây là hoạt động đầu tiên trong chuỗi hội nghị đặc biệt quan trọng của giáo dục ASEAN do Bộ GDĐT Việt Nam, với vai trò Chủ tịch luân phiên của hợp tác giáo dục ASEAN nhiệm kỳ 2022-2023 chủ trì tổ chức. 

Thứ trưởng Bộ GDĐT Việt Nam Nguyễn Văn Phúc và các quan chức giáo dục ASEAN tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện quan chức giáo dục các nước ASEAN đã thảo luận 20 nội dung trong chương trình nghị sự để đệ trình lên Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục ASEAN lần thứ 12 xem xét thông qua.

Trong đó, một số nội dung đáng chú ý như: Hợp tác về các vấn đề liên ngành; cập nhật việc thực hiện công tác ASEAN về giáo dục giai đoạn 2021-2025; sự phối hợp của cơ quan thư ký ASEAN và SEAMEO; công bố về sự chuyển đổi số của hệ thống giáo dục trong ASEAN; khuyến khích học tập và phục hồi giáo dục; giáo dục đại học; sáng kiến trong việc hỗ trợ ASEAN về phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh thay đổi của thị trường việc làm…

Các ý kiến thảo luận tại Hội nghị các quan chức cấp cao ASEAN lần thứ 17 về giáo dục được kỳ vọng sẽ tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác về giáo dục giữa các quốc gia thành viên ASEAN, qua đó thúc đẩy hợp tác giáo dục vì lợi ích chung của khu vực, làm cho nền giáo dục của khu vực ngày càng tiên tiến và bền vững hơn.

Sau Hội nghị các quan chức cấp cao ASEAN lần thứ 17, Thứ trưởng Bộ GDĐT Việt Nam Nguyễn Văn Phúc sẽ tiếp tục chủ trì Hội nghị quan chức cấp cao Giáo dục ASEAN+3 lần thứ 12 và Hội nghị quan chức cấp cao Giáo dục ASEAN-EAS lần thứ 7 được tổ chức trong ngày 12/10.

Trung tâm Truyền thông giáo dục