Thông báo về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh đi học đại học tại Nhật Bản năm 2020 - 2021 (Học bổng Mitsubishi)

06/02/2020 | 1033 Lượt xem

Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục nhận hồ sơ dự tuyển đi học đại học tại Nhật Bản năm học 2020 – 2021 (Học bổng Mitsubishi) theo Thông báo 28/TB-HTQT ngày 13/11/2019.

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 06/3/2020 (Ứng viên lưu ý phải hoàn thành đồng thời cả đăng ký hồ sơ online và nộp hồ sơ giấy).

Các ứng viên có nguyện vọng dự tuyển thực hiện nộp hồ sơ đầy đủ theo quy định tại Thông báo tuyển sinh nêu trên.