Thông báo về việc đăng ký dự tuyển học bổng đi học tại Liên bang Nga năm 2024

30/08/2023 | 27690 Lượt xem

Căn cứ Văn bản số 096 ngày 25/8/2023 của Cơ quan đại diện Cơ quan Hợp tác Liên bang Nga tại Việt Nam (Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội) thông báo về quy trình tuyển chọn công dân Việt Nam đi học theo chỉ tiêu học bổng của phía Nga cấp cho phía Việt Nam năm 2024, Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam thông báo cho các ứng viên có nguyện vọng dự tuyển đi học tại Liên bang Nga diện Hiệp định năm 2024 như sau:

Ứng viên có nguyện vọng đi học tại Liên bang Nga năm 2024 cần thực hiện đăng ký trên cổng hệ thống thông tin Education-in-russia.com từ ngày 01/9/2023 đến ngày 01/11/2023. Ứng viên phải điền thật chính xác vào tờ khai (Анкета), cung cấp ảnh, scan hộ chiếu, scan kết quả học tập (hoặc giấy chứng nhận về thời gian học tập) và gửi tờ khai đã hoàn chỉnh ở trạng thái “để xác minh”.  

Đề nghị ứng viên tiếp tục theo dõi các trang web của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Cục Hợp tác quốc tế để đăng ký học bổng với Liên bang Nga diện Hiệp định năm 2024. 

Lưu ý: Ứng viên không đăng ký dự tuyển trên trang web của Nga: Education in Russia (https://education-in-russia.com) từ ngày 01/9/2023 đến ngày 01/11/2023 sẽ không đảm bảo điều kiện cần để đăng ký học bổng Hiệp định với Liên bang Nga năm 2024. Ứng viên xem hướng dẫn đăng ký trên trên cổng hệ thống thông tin của phía Nga tại phụ lục đính kèm.

Trân trọng,

Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo
 

Tải về: Bản hướng dẫn đăng ký và sử dụng trang web Education-in-russia.com