Thông báo về đoàn LHS đi học đại học tại LB Nga diện Hiệp định năm 2011

25/10/2011 | 3023 Lượt xem
Cục Đào tạo với nước ngoài thông báo kế hoạch bay của các đoàn LHS đi học đại học tại LB Nga diện Hiệp định năm 2011 và danh sách phân trường cho LHS trong file đính kèm.
Thông tin liên quan đến các đoàn bay tiếp theo sẽ được thông báo bổ sung sau.