Thông báo tuyển cán bộ đi nghiên cứu về giáo dục phổ thông tại Nhật Bản theo học bổng Chính phủ Nhật Bản cấp năm 2013

21/02/2013 | 6129 Lượt xem
Danh sách hồ sơ và số bộ hồ sơ cần nộp để dự tuyển cần thực hiện theo bản hướng dẫn gửi kèm theo thông báo này (không căn cứ theo số bộ hồ sơ ghi trong Hướng dẫn tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Khoa học Nhật Bản (MEXT)).
Thông tin chi tiết về chương trình học bổng và các mẫu hồ sơ liên quan cần download từ các trang web dưới đây:
1) Hướng dẫn chung về du học Nhật Bản:
http://www.studyjapan.go.jp/jp/toj/toj0307j.html (tiếng Nhật)
http://www.studyjapan.go.jp/en/toj/toj0307e.html (tiếng Anh)
2) Trang web của Bộ Giáo dục và Khoa học Nhật Bản:
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/06032818.htm
Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo để các Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu và đề cử cán bộ/giảng viên/giáo viên tham gia dự tuyển trên cơ sở nhu cầu đào tạo của cơ quan và nguyện vọng của ứng viên (mỗi cơ quan đề cử 01 ứng viên).
Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo gửi công văn đề cử ứng viên dự tuyển cùng hồ sơ dự tuyển (theo mẫu quy định) đến Văn phòng Cục Đào tạo với nước ngoài, 21 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội trước ngày 08/3/2013.
(Liên hệ thêm về thông tin cần thiết liên quan: ĐT: (04) 39335795/ máy lẻ 604, fax: (04) 39335491, e-mail:[email protected]).
Xin mời tải tệp đính kèm tại đây.