Thông báo chương trình học bổng KOICA năm 2024

05/02/2024 | 620 Lượt xem

Tổ chức Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) thông qua Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo chương trình học bổng KOICA năm 2024 bao gồm 20 chương trình đào tạo thạc sĩ và 5 chương trình đào tạo tiến sĩ cho đối tượng là công chức viên chức cơ quan nhà nước. Thông tin chi tiết về từng chương trình có thể tham khảo tại địa chỉ https://koica.go.kr/sites/ciat/index.do

Mỗi ứng viên chỉ được lựa chọn dự tuyển 01 chương trình. Ứng viên vượt qua vòng hồ sơ sẽ được liên hệ để tham gia phỏng vấn. Ứng viên trúng tuyển cần tiếp tục đóng góp cho cơ quan công tác ít nhất 1 năm sau khi tốt nghiệp. 

Hồ sơ dự tuyển cần thực hiện đúng theo tài liệu hướng dẫn kèm theo và gửi một bộ hồ sơ hoàn chỉnh qua địa chỉ email KOICA Viet Nam Office: koica.ciat@gmail.com trước ngày 21/02/2024

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ bà Thảo qua số điện thoại 0979 886 798 hoặc email koica.ciat@gmail.com.

Tải về: Application Guideline 2024