Kết quả vòng thi vấn đáp học bổng MEXT năm 2024

28/07/2023 | 8528 Lượt xem

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam trân trọng thông báo về kết quả vòng thi vấn đáp học bổng Chính phủ Nhật Bản 2024 (Monbukagakusho) do Đại sứ quán Nhật Bản tiến cử (Lưu học sinh nghiên cứu sinh, Lưu học sinh đại học, Lưu học sinh cao đẳng, Lưu học sinh trung cấp chuyên nghiệp) như sau:

1. Những ứng viên có trong danh sách 1 ~ 4 kèm theo là những ứng viên đã vượt qua vòng thi vấn đáp.

2. Các ứng viên trong danh sách 1 ~ 4 là những người đã vượt qua vòng thẩm định hồ sơ, thi viết, thi vấn đáp và sẽ được Đại sứ quán Nhật Bản tiến cử về Nhật Bản với tư cách là ứng viên đỗ vòng 1 kỳ thi dành cho Lưu học sinh được cấp học bổng của Chính phủ Nhật Bản năm 2024 (Monbukagakusho).

Tuy nhiên, các ứng viên cần lưu ý rằng vòng thi thứ 2 sẽ do Bộ Giáo dục Khoa học và Công nghệ Nhật Bản tiến hành trong thời gian tới, vì vậy kết quả đỗ lần này không phải là kết quả cuối cùng, có ứng viên sẽ bị trượt trong kết quả xét duyệt tiếp theo tại Nhật Bản.

Kết quả tuyển chọn cuối cùng dành cho LHS đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp sẽ được thông báo vào khoảng tháng 12 năm 2023 ~ tháng 1 năm 2024, LHS nghiên cứu sinh vào khoảng tháng 1 năm 2024 trên trang web của Đại sứ quán Nhật Bản và Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.

3. Ứng viên LHS nghiên cứu sinh đọc kỹ bản đính kèm 5, ứng viên LHS đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đọc kỹ bản đính kèm 6 để tiến hành các thủ tục cần thiết.

Tải về:

Danh sách đỗ vòng thi vấn đáp (Bản đính kèm 1~4)

Bản đính kèm 5

Bản đính kèm 6