Kết quả thẩm định hồ sơ và thông báo kỳ thi viết của Học bổng MEXT năm 2024

12/06/2023 | 7547 Lượt xem

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam trân trọng thông báo về kết quả thẩm định hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi Học bổng Chính phủ Nhật Bản do Đại sứ quán Nhật Bản tiến cử năm tài chính 2024 (lưu học sinh nghiên cứu sinh, lưu học sinh đại học và lưu học sinh trung cấp chuyên nghiệp) như sau:
1.    Kết quả thẩm định hồ sơ trong danh sách đính kèm (bản đính kèm 1 ~ 4). 

2.    Thời gian thi viết dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày 20 tháng 6 (thứ ba) và ngày 21 tháng 6 năm 2023 (thứ tư) như bản đính kèm 5. 

Trân trọng,

Tải về:

Kết quả thẩm định hồ sơ (Bản đính kèm 1~4)

Thông báo kỳ thi viết (Bản đính kèm 5)