Chương trình học bổng ERAMUS và ERASMUS+ của Liên minh Châu Âu

08/01/2024 | 1816 Lượt xem

Trong những năm qua, Liên minh châu Âu (EU) đã hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong nhiều lĩnh vực đặc biệt là lĩnh vực giáo dục đại học. Thông qua Chương trình ERAMUS và ERAMUS+  giai đoạn 2015-2020, EU đã tài trợ cho Việt Nam 74 dự án nghiên cứu cho hơn 90 trường đại học và các bộ, ngành viện nghiên cứu và cấp hàng chục suất học bổng sau đại học. ERAMUS và ERAMUS+ đã đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường năng lực, nâng cao chất lượng giáo dục đại học, trao đổi quốc tế và kinh nghiệm tự chủ đại học, kinh nghiệm và kết quả nghiên cứu giữa các trường đại học, viện nghiên cứu của Châu Âu và Việt Nam cũng như tăng cường hợp tác và hiểu biết về văn hóa.

Việt Nam tham gia chương trình ERAMUS+ từ năm 2015 và đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong các dự án hợp tác do Cơ quan thường trực về văn hoá và giáo dục EU quản lý. Việt Nam cũng là nước đứng số 1 trong các nước khu vực Châu Á – Thái Bình Dương được thông qua các dự án tăng cường năng lực nhiều nhất, đứng thứ ba về số sinh viên được chọn đi học theo học bổng của ERAMUS.

Với cam kết tăng ngân sách tài trợ lên tới 21,7 tỷ EUR cho giai đoạn 2021-2027 của ERAMUS, Chương trình ERAMUS + sẽ nâng số lượng cấp tài trợ cho các dự án tăng cường năng lực CBHE, JEAN MONET và chương trình ERAMUS sẽ tăng số suất học bổng thạc sĩ và tiến sĩ.

Thông tin về các chương trình dự án và học bổng ERAMUS, các ứng viên và các tổ chức quan tâm, tham khảo các website dưới đây:

1. Dự án CBHE, JEAN MONET:
Thông tin chung về chương trình ERASMUS+:
Erasmus+ website: the Programme Guide
Worldwide webinar recordings (one page for each day)
EACEA events page: news of future events, recordings of past ones 
Thông báo các chương trình mở cho năm 2024: 2024 Call notice và  2024 Call info

2. Chương trình học bổng ERAMUS (dành cho trình độ Thạc sỹ và Tiến sỹ) 2024:
https://www.eacea.ec.europa.eu/scholarships/erasmus-mundus-catalogue_en

Tải về: Erasmus_international_2024