Thông báo về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ dự tuyển học bổng đi học tại CHDCND Lào và Vương quốc Căm-pu-chia năm 2017

05/08/2017 | 5570 Lượt xem
Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục nhận hồ sơ dự tuyển đi học tại CHDCND Lào và Căm-pu-chia đối với các học bổng sau:

- Học bổng đi học đại họcbồi dưỡng ngắn hạn tiếng Lào diện Hiệp định năm 2017 theo Thông báo số 436/TB-BGDĐT ngày 07/7/2017 (xem tại đây).

- Học bổng đi học tiếng Khơ-me tại Căm-pu-chia theo Thông báo số 437/TB-BGDĐT ngày 07/7/2017 (xem tại đây).

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 20/8/2017.

Các ứng viên có nguyện vọng dự tuyển thực hiện nộp hồ sơ đầy đủ theo quy định tại các Thông báo tuyển sinh trên.
Xin trân trọng cảm ơn.