Thông báo về Kỳ thi viết dành cho Lưu học sinh được cấp học bổng của Chính phủ Nhật Bản năm 2019 (Monbukagakusho)

20/06/2018 | 8611 Lượt xem

(1) Thí sinh dự thi viết

a. Thí sinh xem kết quả thẩm định hồ sơ trên trang web của Cục Hợp tác quốc tế Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  • Không tiếp nhận bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến kết quả thẩm định hồ sơ

b. Kết quả vòng thi viết dự kiến sẽ được thông báo vào trung tuần tháng 7, tuy nhiên vì vòng thi vấn đáp sẽ được tiến hành chỉ trong vòng vài ngày (31/7 ~ 2/8) nên mặc dù sẽ có những thí sinh không đỗ trong vòng thi viết nhưng tất cả các thí sinh nên chuẩn bị tốt những hồ sơ sau ngay từ bây giờ.

Lưu học sinh nghiên cứu sinh

  1. Các thí sinh cần đọc kỹ một lần nữa nội dung “Lĩnh vực chuyên môn & Kế hoạch nghiên cứu” trong mục 4. Hồ sơ xin cấp học bổng, trang 6 ~ trang 7 đường link (http://www.vn.emb-japan.go.jp/files/000356609.pdf); viết lại “Lĩnh vực chuyên môn & Kế hoạch nghiên cứu” và mang theo khi dự thi vấn đáp (1 bản chính, 3 bản copy)
  2. Các thí sinh cần gửi email “Lĩnh vực chuyên môn & Kế hoạch nghiên cứu” đến các giáo sư hướng dẫn của các trường đại học của Nhật Bản có nguyện vọng vào học. Đây là yếu tố cơ bản để các thí sinh xin “Giấy đồng ý tiếp nhận” từ giáo sư các trường đại học của Nhật Bản sau khi đỗ vòng tuyển chọn của học bổng Chính phủ Nhật Bản trong thời gian tới.

Lưu học sinh đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp

Liên quan đến mục “Trình bày rõ về động cơ du học, kế hoạch học tập” trong nội dung tuyển chọn vòng thi vấn đáp tại trang 2 trong đường link dưới đây, các thí sinh tham khảo các thông tin ở trang 5, chuẩn bị các nội dung đó ra 1 trang A4 và mang theo khi đến tham dự vòng thi vấn đáp (1 bản chính, 2 bản copi; bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật)

Đường link LHS đại học (http://www.vn.emb-japan.go.jp/files/000356949.pdf)
Đường link LHS cao đẳng (http://www.vn.emb-japan.go.jp/files/000356950.pdf)
Đường link LHS trung cấp chuyên nghiệp (http://www.vn.emb-japan.go.jp/files/000356951.pdf)

(2) Môn thi

Đối tượng dự thi

Các môn thi

Số lượng môn thi

LHS nghiên cứu sinh

tiếng Anh, tiếng Nhật

2 môn

LHS đại học ngành khoa học xã hội

tiếng Anh, tiếng Nhật, toán A

3 môn

LHS đại học ngành khoa học tự nhiên A

tiếng Anh, tiếng Nhật, toán B, vật lý, hóa học

5 môn

LHS đại học ngành khoa học tự nhiên B và C

tiếng Anh, tiếng Nhật, toán B, hóa học, sinh vật

5 môn

LHS cao đẳng

tiếng Anh, tiếng Nhật, toán, vật lý,

4 môn

LHS trung cấp chuyên nghiệp

tiếng Anh, tiếng Nhật, toán

3 môn

  • Những thí sinh dự kiến không sử dụng tiếng Nhật trong thời gian du học tại Nhật Bản cũng cần phải dự thi môn “tiếng Nhật” (có thể nộp bài sớm) vì việc nỗ lực học tập tiếng Nhật cũng là một chỉ tiêu để đánh giá.

(3) Ngày thi, thời gian thi, địa điểm thi

(1) Ngày thi

Ngày 5 tháng 7 năm 2018 (thứ năm)

(2) Thời gian thi

Môn hóa: 8:50 ~ 9:50 (Thời gian tập trung 8:40)

Vật lý/ Sinh vật: 10:00 ~ 11:00 (Thời gian tập trung 9:55)

Toán A/Toán B/Toán: 11:15 ~ 12:15
(Thời gian tập trung 11:05)

Tiếng Anh: 13:30 ~ 14:30 (Thời gian tập trung 13:20)

Tiếng Nhật: 14:45 ~ 16:45 (Thời gian tập trung 14:40)

(3) Địa điểm thi
(Thí sinh khu vực phía bắc)
Từ Gia Lai, Bình Định trở ra phía bắc

Phòng thi tại Hà Nội:
Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam
(27 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội)

(Thí sinh khu vực phía nam)
Từ Đắc Lắc, Phú Yên trở vào phía nam

Phòng thi tại Tp.Hồ Chí Minh:
Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Tp.Hồ Chí Minh
(261 Điện Biên Phủ, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh)

(4) Những đồ cần mang theo vào ngày dự thiThông báo kết quả kỳ thi viết

  • Đồ vật sử dụng để làm bài thi (bút chì, bút bi, tẩy)
  • Chứng minh thư nhân dân

Không được phép mang điện thoại di động vào phòng thi. Trong thời gian thi nếu có tiếng chuông điện thoại sẽ bị hủy bỏ tư cách dự thi.

(5) Thông báo kết quả kỳ thi viết

Dự kiến sẽ được thông báo trên trang web của Đại sứ quán Nhật Bản vào trung tuần tháng 7 năm 2018.