Thông báo kết quả thi vấn đáp Học bổng MEXT cấp năm 2018 của Chính phủ Nhật Bản

03/08/2017 | 11749 Lượt xem

Cục Hợp tác quốc tế thông báo của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam về kết quả kỳ thi vấn đáp lưu học sinh được cấp học bổng của Chính phủ Nhật Bản.

- Những thí sinh có trong danh sách từ 1-4 là những thí sinh đỗ trong kỳ thi vấn đáp.

- Những thí sinh này là những người đã đỗ trong vòng thẩm định hồ sơ, kỳ thi viết và kỳ thi vấn đáp được tiến hành cho đến nay và được Đại sứ quán Nhật Bản tiến cử để nhận học bổng của Chính phủ Nhật Bản với tư cách là "Thí sinh đỗ vòng 1".

Tuy nhiên trong thời gian tới đến hết tháng 12 năm 2017, Bộ Giáo dục và Khoa học Nhật Bản sẽ tiến hành "tuyển chọn vòng 2", vì vậy kết quả thi vấn đáp lần này chưa phải là kết quả tuyển chọn cuối cùng, vì vậy thí sinh cần hiểu rõ rằng có thí sinh sẽ không được lựa chọn trong vòng tuyển chọn cuối cùng tại Nhật Bản trong thời gian tới. Kết quả tuyển chọn cuối cùng dự kiến sẽ được thông báo chính thức trên trang web của Đại sứ quán Nhật Bản và Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam từ cuối tháng 12 năm 2017 đến cuối tháng 2 năm 2018.

- Các thí sinh cần đọc kỹ các thông tin chi tiết đối với lưu học sinh nghiên cứu sinh (bản đính kèm 5) và lưu học sinh đại học và lưu học sinh trung cấp chuyên nghiệp (bản đính kèm 6), tiến hành các thủ tục cần thiết.