Hội thảo hướng dẫn chuẩn bị đề cương nghiên cứu của Đại học Macquarie

15/08/2014 | 4333 Lượt xem

macquarie-uni

Nội dung:
- Cung cấp thông tin về học bổng liên kết giữa Đại học Macquarie và Cục ĐTVNN
- Cung cấp thông tin về các chương trình học bổng và các khóa đào tạo của trường.
- Cung cấp thông tin về điều kiện tiếp nhận và thủ tục xin thư mời học của trường.
- Hướng dẫn chuẩn bị đề cương nghiên cứu
- Giải đáp các thắc mắc của ứng viên.
Người trình bày: TS Ren Yi - Giám đốc phụ trách Hợp tác nghiên cứu quốc tế

Thời gian và địa điểm:

Hà Nội
Thời gian: từ 14:00 - 16:00, thứ Sáu ngày 15 tháng 8 năm 2014.
Địa điểm: Phòng Hội thảo, Cục Đào tạo với nước ngoài, 21 Lê Thánh Tông, Hà Nội.
Liên hệ:
Đăng ký tham gia hội thảo tại đây hoặc điền form bên dưới.
Liên hệ: australia@vied.vn
Cục Đào tạo với nước ngoài xin thông báo để các ứng viên quan tâm tới dự.

Đăng ký tham dự hội thảo

* Required
Họ và tên *
Email *
Số điện thoại di động *
Bậc học đăng ký
Ngành học/Lĩnh vực nghiên cứu *
Nguồn tài chính hỗ trợ học tập
Tên học bổng bạn đã đăng ký/trúng tuyển
Tôi dự kiến đi học