Học bổng tiến sĩ theo thỏa thuận giữa Cục Đào tạo với nước ngoài và Trường Đại học Southern Queensland, Australia

29/06/2016 | 9395 Lượt xem

Học bổng tiến sĩ theo thỏa thuận giữa Cục Đào tạo với nước ngoài và Trường Đại học Southern Queensland, Australia

Học bổng bao gồm toàn bộ học phí, sinh hoạt phí, bảo hiểm y tế, phí visa, 1 vé máy bay khứ hồi trong thời gian tối đa 04 năm học.

Ngành học: Computational Mathematics, Computational Science and Computational Engineering

Thế mạnh nghiên cứu của trường:

Khoa học hàng không, không gian (Astronomical and Space Sciences)                    4*
Toán máy tính (Numerical and Computational Mathematics)                                    4*
Khoa học và quản lý môi trường (Environmental Science and Management)           5*
Nông nghiệp (Crop and Pasture Production)                                                             4*
Kỹ thuật vật liệu (Materials Engineering)                                                                   5*
Khoa học sức khỏe (Medical and Health Sciences)                                                   4*
Dược khoa (Pharmacology and Pharmaceutical Siences)                                           5*
Kỹ thuật cơ khí(MechanicalEngineering)                                                                  4*

Nguồn: ERA 2015

Liên hệ:

USQ:   Giáo sư Trần Công Thành
Email: Thanh.Tran-Cong@usq.edu.au
Website: www.usq.edu.au

Cục ĐTVNN: Australia@vied.vn