Thông báo nộp bổ sung hồ sơ dự tuyển đi học tại Liên bang Nga năm 2021

15/04/2021 | 6593 Lượt xem

Các ứng viên đã nộp hồ sơ dự tuyển đi học tại Liên bang Nga năm 2021 theo Thông báo số 187/TB-BGDĐT ngày 02/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhưng trong hồ sơ tiếng Việt còn thiếu các giấy tờ theo quy định tại Phụ lục số 1,2,3,4,6, được phép nộp bổ sung hồ sơ trước ngày 30/6/2021. 

Hồ sơ nộp bổ sung cần đựng trong túi hồ sơ, mặt ngoài ghi đầy đủ thông tin gồm: hồ sơ bổ sung, họ tên, nước dự tuyển, trình độ dự tuyển và gửi bằng thư chuyển phát nhanh bảo đảm tới Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Trân trọng.
Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo.