Kết quả vòng thi vấn đáp học bổng MEXT năm 2022

29/07/2021 | 10556 Lượt xem

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam trân trọng thông báo về kết quả vòng thi vấn đáp học bổng Chính phủ Nhật Bản 2022 (Monbukagakusho) do Đại sứ quán Nhật Bản tiến cử (Lưu học sinh nghiên cứu sinh, Lưu học sinh đại học, Lưu học sinh cao đẳng, Lưu học sinh trung cấp chuyên nghiệp) theo các nội dung dưới đây:

1. Những ứng viên có trong danh sách 1 ~ 4 kèm theo là những ứng viên đã vượt qua vòng thi vấn đáp.

2. Ứng viên LHS nghiên cứu sinh đã vượt qua vòng thẩm định hồ sơ và vòng thi vấn đáp sẽ được Đại sứ quán Nhật Bản tiến cử về Nhật Bản với tư cách là ứng viên đỗ vòng 1 kỳ thi dành cho Lưu học sinh được cấp học bổng của Chính phủ Nhật Bản năm 2022 (Monbukagakusho).
Ứng viên đại học và ứng viên trung cấp chuyên nghiệp dự kiến sẽ tiếp tục tham dự vòng thi viết. Những ứng viên vượt qua vòng thi viết sẽ được Đại sứ quán Nhật Bản tiến cử về Nhật Bản với tư cách là ứng viên đỗ vòng 1 kỳ thi dành cho Lưu học sinh được cấp học bổng của Chính phủ Nhật Bản năm 2022 (Monbukagakusho) (Chi tiết cụ thể về vòng thi viết sẽ do Đại sứ quán Nhật Bản trực tiếp thông báo đến các ứng viên đã vượt qua vòng thi vấn đáp). 

Lưu ý: vòng thi thứ 2 sẽ do Bộ Giáo dục Khoa học và Công nghệ Nhật Bản tiến hành trong thời gian tới, vì vậy kết quả đỗ lần này không phải là kết quả cuối cùng, có ứng viên sẽ bị trượt trong kết quả xét duyệt tiếp theo tại Nhật Bản. 

Kết quả tuyển chọn cuối cùng dành cho LHS đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp sẽ được thông báo vào khoảng tháng 12 năm nay, LHS nghiên cứu sinh vào khoảng tháng 1 năm 2022 trên trang web của Đại sứ quán Nhật Bản và Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam. 

3. Ứng viên LHS nghiên cứu sinh đọc kỹ bản đính kèm 5, ứng viên LHS đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đọc kỹ bản đính kèm 6 để tiến hành các thủ tục cần thiết. 

Tải về:

Danh sách đỗ vòng thi vấn đáp (1 ~ 4)

Bản đính kèm 5

Bản đính kèm 6

Mẫu Giấy đồng ý tiếp nhận