Quy trình cử chuyên gia giáo dục đi làm việc ở nước ngoài

12/08/2015 | 3015 Lượt xem

1. Trình tự thực hiện

 • Bước 1: Ứng viên nộp hồ sơ cho Trung tâm Hợp tác Chuyên gia và Kỹ thuật với nước ngoài
 • Bước 2: Trung tâm Hợp tác Chuyên gia và Kỹ thuật với nước ngoài hoàn thiện hồ sơ và trình Cục trưởng Cục Đào tạo với nước ngoài (nay là Cục Hợp tác quốc tế) ra Quyết định cử chuyên gia giáo dục đi làm việc ở nước ngoài
 • Bước 3: Trung tâm Hợp tác Chuyên gia và Kỹ thuật với nước ngoài ký hợp đồng với chuyên gia giáo dục (đối với các trường hợp đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng)
 • Bước 4: Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức
 • Bước 5: Trung tâm Hợp tác Chuyên gia và Kỹ thuật với nước ngoài thực hiện các thủ tục tiếp theo để đưa chuyên gia giáo dục sang nước đối tác (nếu có, như: trình Cục trưởng Cục Đào tạo với nước ngoài ký Công văn gửi Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao xin cấp thị thực AB, Công văn gửi Đại sứ quán Việt Nam tại nước sở tại đề nghị hỗ trợ đón chuyên gia,...)

2. Cách thức thực hiện

 • Trực tiếp
 • Qua đường bưu điện

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

- Hồ sơ gồm:
+ Bản dịch thư mời hoặc hợp đồng của đối tác nước ngoài (đối với các trường hợp đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng);
+ Văn bản của cơ sở đồng ý cử đi làm chuyên gia giáo dục ở nước ngoài (bản chính);
+ Giấy tờ hợp pháp hóa lãnh sự theo yêu cầu của nước đối tác (nếu cần);
+ Hợp đồng đi làm chuyên gia giáo dục ở nước ngoài (đối với các trường hợp đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng).

- Số lượng: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết

 • Tối đa là 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
 • Thời gian chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện hồ sơ không được tính vào thời hạn giải quyết

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Các ứng viên đã được tuyển chọn làm chuyên gia giáo dục đi làm việc ở nước ngoài.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Trung tâm Hợp tác Chuyên gia và Kỹ thuật với nước ngoài, Cục Đào tạo với nước ngoài (nay là Cục Hợp tác quốc tế).

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

 • Kết quả 1: Quyết định của Cục trưởng Cục Đào tạo với nước ngoài (nay là Cục Hợp tác quốc tế) cử đi làm chuyên gia giáo dục ở nước ngoài.
  Thời hiệu của kết quả: quy định theo thời hạn làm việc tại nước ngoài của nước đối tác.
 • Kết quả 2: Hợp đồng đi làm chuyên gia giáo dục ở nước ngoài được ký kết giữa Trung tâm Hợp tác Chuyên gia và Kỹ thuật với nước ngoài và chuyên gia.
  Thời hiệu của kết quả: theo thời hiệu của Hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài ký giữa Trung tâm Hợp tác Chuyên gia và Kỹ thuật với nước ngoài và đối tác nước ngoài.

8. Lệ phí: không áp dụng.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Được thực hiện sau khi đã hoàn thành thủ tục tuyển chọn chuyên gia đi giảng dạy tại nước ngoài.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

 • Quyết định số 686/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 20/02/2012 quy định về thủ tục tuyển chọn, cử, gia hạn, tiếp nhận về nước đối với chuyên gia đi giảng dạy tại nước ngoài;
 • Quyết định số 4982/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 24/10/2013 ban hành Quy chế quản lý chuyên gia giáo dục Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.
Thông tin chi tiết: Tải về