2.2 Thủ tục đăng ký khi đến nước ngoài

05/02/2015 | 6895 Lượt xem

- Lưu học sinh làm thủ tục nhập học theo quy định của cơ sở đào tạo nước ngoài.

- Lưu học sinh làm thủ tục đăng ký quản lý công dân và quản lý lưu học sinh ở nước ngoài với Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại (Mẫu số 06 - Phụ lục 1).

- Lưu học sinh mở tài khoản cá nhân phù hợp để nhận kinh phí do Bộ GDĐT cấp phát.

- Cập nhật thông tin bổ sung của cá nhân tại nước ngoài trên hệ thống OMS.