Việt Nam - New Zealand ký kết thoả thuận hợp tác giáo dục

15/11/2022 | 465 Lượt xem

Trong khuôn khổ chuyến thăm của Thủ tướng New Zealand tới Việt Nam, ngày 14/11, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern, đại diện hai bên đã ký thoả thuận hợp tác giáo dục giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục New Zealand.

Theo thoả thuận hợp tác này, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục New Zealand sẽ nỗ lực tăng cường, thúc đẩy và phát triển hợp tác về giáo dục trên cơ sở có đi có lại và vì lợi ích chung, phù hợp với các quy định pháp luật trong nước của hai Bên và các điều ước quốc tế mà mỗi Bên là thành viên.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam Nguyễn Văn Phúc và đại diện Bộ Giáo dục New Zealand ký kết thoả thuận hợp tác về giáo dục giữa hai bên

Thỏa thuận nhằm thiết lập mối quan hệ hợp tác giữa các Bên để tạo điều kiện và khuyến khích việc trao đổi thông tin (không bao gồm thông tin cá nhân) về hệ thống giáo dục của mỗi Bên trong các lĩnh vực giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học và trung học, giáo dục đại học, các khung và hệ thống trình độ quốc gia và đào tạo tiếng Anh.

Trong quá trình thực hiện các hoạt động theo Thoả thuận các Bên sẽ tôn trọng quyền tự chủ của các trường, các cơ sở giáo dục cao đẳng và đại học thuộc phạm vi quyền hạn của họ.

Thoả thuận hợp tác giáo dục giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục New Zealand cũng làm rõ các vấn đề như đầu mối liên hệ chỉ định, giải quyết bất đồng, thoả thuận về tài chính, bảo mật và sở hữu trí tuệ. Thoả thuận hợp tác có có giá trị trong 5 năm.

Cục Hợp tác quốc tế