Thông báo về việc gia hạn thời gian đăng ký dự tuyển học bổng đi học tại Liên bang Nga năm 2024

20/12/2023 | 6283 Lượt xem

Tiếp theo Thông báo ngày 26/10/2023, căn cứ Văn bản số 295 ngày 18/12/2023 của Cơ quan đại diện Cơ quan Hợp tác Liên bang Nga tại Việt Nam (Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội), Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo về thời gian đăng ký dự tuyển đi học tại Liên bang Nga năm 2024 trên cổng hệ thống thông tin Education-in-russia.com được gia hạn đến ngày 31/01/2024. Ứng viên phải điền thật chính xác vào tờ khai (Анкета), cung cấp ảnh, scan hộ chiếu, scan kết quả học tập (hoặc giấy chứng nhận về thời gian học tập) và gửi tờ khai đã hoàn chỉnh ở trạng thái “để xác minh”.

Đề nghị ứng viên tiếp tục theo dõi các trang web của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Cục Hợp tác quốc tế để đăng ký học bổng với Liên bang Nga diện Hiệp định năm 2024.

Lưu ý: Ứng viên không đăng ký dự tuyển trên trang web của Nga: Education in Russia (https://education-in-russia.com) từ ngày 01/9/2023 đến ngày 31/01/2024 sẽ không đảm bảo điều kiện cần để đăng ký học bổng Hiệp định với Liên bang Nga năm 2024. Ứng viên xem hướng dẫn đăng ký trên trên cổng hệ thống thông tin của phía Nga tại Thông báo ngày 30/8/2023.

Trân trọng,
Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo