Thông báo tuyển sinh viên đi học ngành Tiếng Nhật - Văn hóa Nhật tại Nhật Bản theo học bổng CP Nhật Bản cấp năm 2013

21/02/2013 | 6259 Lượt xem
Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo để các đại học, trường đại học có tên trong danh sách kèm theo phổ biển thông tin rộng rãi cho sinh viên đăng ký dự tuyển và xét chọn, đề cử ứng viên là sinh viên đang học năm thứ 2 hoặc năm thứ 3 khoa tiếng Nhật có đạo đức tốt, kết quả học ở đại học (đến hết học kỳ I năm học 2012-2013) đạt loại khá trở lên tham gia dự tuyển. (Chỉ tiêu dự tuyển của từng trường được thông báo bằng văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi trực tiếp tới trường. Lưu ý: đề nghị không đề cử lại những ứng viên đã tham gia dự thi năm trước).
Danh sách hồ sơ và số bộ hồ sơ cần nộp để dự tuyển cần thực hiện theo bản hướng dẫn gửi kèm theo thông báo này (không căn cứ theo số bộ hồ sơ ghi trong Hướng dẫn tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Khoa học Nhật Bản (MEXT)).
Thông tin chi tiết về chương trình học bổng và các mẫu hồ sơ liên quan cần download từ các trang web dưới đây:
1) Hướng dẫn chung về du học Nhật Bản:
http://www.studyjapan.go.jp/jp/toj/toj0307j.html (tiếng Nhật)
http://www.studyjapan.go.jp/en/toj/toj0307e.html (tiếng Anh)
2) Trang web của Bộ Giáo dục và Khoa học Nhật Bản:
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/06032818.htm
Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đại học và trường đại học gửi công văn đề cử ứng viên cùng hồ sơ dự tuyển (theo mẫu quy định) đến Văn phòng Cục Đào tạo với nước ngoài, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 21 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội trước ngày 08/3/2013 để xem xét và chuyển cho phía Nhật Bản tổ chức tuyển chọn, duyệt cấp học bổng.
(Liên hệ thêm về thông tin cần thiết liên quan: ĐT: (04) 39335795/ máy lẻ 604, fax: (04) 39335491, e-mail:[email protected]).
Xin mời tải tệp đính kèm tại đây.