Thông báo tuyển sinh đi học tại Mông Cổ năm 2014

21/05/2014 | 4546 Lượt xem
1. Số lượng học bổng và chế độ học bổng
Tổng số có 05 học bổng đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.
Thời gian đào tạo: chương trình đại học, tiến sĩ: từ 04 đến 05 năm học, chương trình thạc sĩ: 03 năm học (bao gồm 01 năm học dự bị tiếng Mông Cổ) và sau khi hoàn thành năm học dự bị sẽ được chuyển vào học chuyên ngành. Dự kiến ứng viên trúng tuyển sẽ lên đường đi học trong tháng 9/2014.
Ứng viên trúng tuyển sẽ được Chính phủ Mông Cổ cấp học bổng bao gồm học phí, bảo hiểm y tế và bố trí chỗ ở trong ký túc xá phù hợp với quy định hiện hành của Mông Cổ đối với lưu học sinh học bổng Hiệp định; Chính phủ Việt Nam cấp vé máy bay một lượt đi và về, phí đi đường, lệ phí làm hộ chiếu, visa và cấp sinh hoạt phí hàng tháng theo chế độ hiện hành.
2. Đối tượng và điều kiện dự tuyển
2.1. Điều kiện chung
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
- Đủ sức khỏe để học tập tại nước ngoài. Khi nhập học phía Mông Cổ sẽ tổ chức khám lại sức khỏe. Trường hợp bị phát hiện có bệnh, không đủ sức khỏe do giả mạo hồ sơ để đi học sẽ phải về nước và tự chịu mọi chi phí liên quan, kể cả vé máy bay và phải bồi hoàn kinh phí cho Nhà nước;
- Ngành học đăng ký dự tuyển phải đúng hoặc phù hợp với ngành đã, đang học đại học, sau đại học ở Việt Nam, phù hợp với công việc đang làm. Ứng viên không được tự ý thay đổi ngành học, cơ sở đào tạo sau khi nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển và trúng tuyển đi học;
- Cam kết hoàn thành chương trình đào tạo và trở về phục vụ tại cơ quan đề cử đi học, trường đại học đang học hoặc theo sự điều động của Nhà nước. Những người không hoàn thành chương trình đào tạo, tự bỏ học, bị buộc thôi học hoặc sau khi tốt nghiệp không trở về nước phục vụ phải bồi hoàn toàn bộ kinh phí cho ngân sách Nhà nước;
- Chưa trúng tuyển các chương trình học bổng khác để đi học tại nước ngoài trong năm 2014;
- Không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian đang bị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật.
2.2. Đối tượng và điều kiện dự tuyển học bổng trình độ đại học
Sinh viên năm thứ nhất các trường đại học Việt Nam đáp ứng các điều kiện chung quy định tại mục 2.1 Thông báo này và các quy định cụ thể sau đây:
- Điểm trung bình 03 năm trung học phổ thông đạt từ 6,5 trở lên;
- Kết quả học tập học kỳ I năm học 2013 - 2014 ở đại học đạt từ 6,5 trở lên (theo thang điểm 10 hoặc tương đương);
- Ưu tiên ứng viên có nhiều thành tích trong học tập và rèn luyện, nghiên cứu khoa học, đạt các giải thưởng quốc tế, khu vực và quốc gia, ứng viên có bố/mẹ đẻ là liệt sĩ, thương binh, người dân tộc, ứng viên học trung học phổ thông tại các địa phương thuộc diện khó khăn cần ưu tiên đào tạo phát triển nguồn nhân lực để trở về phục vụ tại địa phương.
2.3. Đối tượng và điều kiện dự tuyển học bổng trình độ thạc sĩ, tiến sĩ
2.3.1. Công chức, viên chức, người lao động hợp đồng đang công tác tại các cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu, các cơ quan hành chính, sự nghiệp của nhà nước đáp ứng các điều kiện chung quy định tại mục 2.1. Thông báo này và các điều kiện sau đây:
- Được cơ quan công tác đồng ý và có công văn cử dự tuyển;
- Ngành học đăng ký phải phù hợp với ngành đã tốt nghiệp đại học/thạc sĩ, công việc đang làm.
2.3.2. Sinh viên tốt nghiệp đại học, thạc sĩ tại Mông Cổ năm 2013 hoặc 2014 có kết quả học tập đạt từ 8,0 trở lên theo thang điểm 10 (hoặc tương đương), chưa đi làm, đáp ứng các quy định tại mục 2.1 và có văn bản của cơ sở đào tạo tại Mông Cổ đồng ý tiếp nhận đào tạo chuyển tiếp sinh thạc sĩ, tiến sĩ.
3. Hồ sơ dự tuyển
3.1. Hồ sơ bằng tiếng Việt
Ứng viên nộp 01 bộ hồ sơ bằng tiếng Việt gồm các giấy tờ trình bày trên giấy khổ A4, theo chiều dọc trang giấy và xếp thứ tự như sau (các bản sao phải được xác nhận hợp lệ bởi cơ quan có thẩm quyền):
3.1.1. Hồ sơ dự tuyển học bổng đại học
a) Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu tại Phụ lục 1);
b) Bản cam kết nghĩa vụ của lưu học sinh được cử đi học nước ngoài có ý kiến bảo lãnh của gia đình (theo mẫu tại Phụ lục 3);
c) Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và xác nhận của UBND phường, xã hoặc của trường đại học đang theo học;
d) Bản sao giấy khai sinh (đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số);
đ) Bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời nếu chưa được cấp bằng);
e) Bản sao học bạ trung học phổ thông;
g) Bản sao giấy chứng nhận được tuyển thẳng hoặc phiếu báo trúng tuyển có ghi điểm thi đại học;
h) Bảng điểm đại học đến hết học kỳ I năm học 2013-2014;
i) Bản sao giấy tờ chứng nhận các giải thưởng quốc tế, quốc gia hoặc tỉnh, thành phố (nếu có) hoặc các bằng khen, giấy khen… (nếu có);
k) Bản sao giấy chứng nhận con liệt sĩ; bản sao thẻ thương binh của bố/mẹ đẻ (nếu có);
l) Giấy khám sức khỏe của bệnh viện đa khoa cấp tỉnh, thành phố trong đó xác nhận đủ điều kiện đi học nước ngoài;
m) Bản photocopy hóa đơn, chứng từ về việc nộp lệ phí dự tuyển theo quy định tại thông báo tuyển sinh;
n) Các giấy tờ khác (nếu có).
3.1.2. Hồ sơ dự tuyển học bổng thạc sĩ, tiến sĩ
a) Công văn của cơ quan cử dự tuyển;
b) Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu tại Phụ lục 2);
c) Bản sao các hợp đồng làm việc, quyết định tuyển dụng, thuyên chuyển công tác; sơ yếu lý lịch có dán ảnh và xác nhận của cơ quan đang công tác; sổ bảo hiểm xã hội hoặc giấy xác nhận đóng bảo hiểm xã hội do cơ quan công tác và cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận (đối với cán bộ chưa được cấp sổ bảo hiểm xã hội) theo mẫu tại Phụ lục 4;
d) Bản cam kết nghĩa vụ của lưu học sinh được cử đi học nước ngoài. Cam kết của người đã đi làm phải được cơ quan công tác xác nhận, bảo lãnh; cam kết của người chưa đi làm phải có ý kiến bảo lãnh của gia đình (theo mẫu tại Phụ lục 3);
đ) Bản sao bằng tốt nghiệp, bảng điểm tất cả các năm học đại học, thạc sĩ;
e) Tóm tắt đề cương nghiên cứu trong khoảng 02 trang khổ giấy A4 (đối với ứng viên học bổng tiến sĩ);
g) Danh mục các công trình nghiên cứu đã được công bố hoặc giấy công nhận công trình nghiên cứu có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);
h) Văn bản của cơ sở đào tạo tại Mông Cổ đồng ý tiếp nhận đào tạo (nếu có);
i) Giấy khám sức khỏe của bệnh viện đa khoa cấp tỉnh, thành phố trong đó xác nhận đủ điều kiện đi học nước ngoài;
k) Bản photocopy hóa đơn, chứng từ về việc nộp lệ phí dự tuyển theo quy định tại thông báo tuyển sinh;
l) Các giấy tờ khác (nếu có).
3.2. Hồ sơ bằng tiếng Anh
Ứng viên nộp 02 bộ hồ sơ bằng tiếng Anh gồm các giấy tờ trình bày trên giấy khổ A4, theo chiều dọc trang giấy và xếp thứ tự như sau (lưu ý: bản dịch hợp lệ là bản dịch được xác nhận bởi cơ quan có thẩm quyền gồm đầy đủ các trang dịch đính kèm theo các trang giấy tờ bằng tiếng Việt có đóng dấu giáp lai):
a) Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu quy định);
b) Bản dịch hợp lệ bằng tốt nghiệp THPT và học bạ (đối với ứng viên học bổng đại học);
c) Bản dịch hợp lệ kết quả học kỳ 1 đại học có xác nhận của cơ sở đào tạo đang học (đối với ứng viên học bổng đại học);
d) Bản dịch hợp lệ bằng, bảng điểm đại học, thạc sĩ (đối với ứng viên học bổng thạc sĩ, tiến sĩ);
đ) Đề cương nghiên cứu tối thiểu 02 trang A4 (đối với ứng viên học bổng tiến sĩ);
e) Danh mục các công trình nghiên cứu đã được công bố hoặc giấy công nhận công trình nghiên cứu (nếu có);
g) Văn bản của cơ sở đào tạo tại Mông Cổ đồng ý tiếp nhận đào tạo (nếu có);
h) Giấy khám sức khỏe cho người đi học nước ngoài theo mẫu quy định (khám tại bệnh viện trung ương/tỉnh/thành phố);
i) Bản sao hộ chiếu phổ thông.
Sau khi hoàn thành hồ sơ dự tuyển, ứng viên phải quét (scan) lưu lại toàn bộ hồ sơ sang các files định dạng PDF (mỗi loại tài liệu quét thành 01 file riêng dung lượng không quá 1 MB) để đăng ký trực tuyến theo địa chỉ https://tuyensinh.vied.vn/ và đồng thời chuyển toàn bộ bản chính hồ sơ dự tuyển theo hình thức chuyển phát bảo đảm hoặc nộp trực tiếp trong giờ hành chính tại trụ sở Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 21 Lê Thánh Tông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hồ sơ cần đựng trong túi hồ sơ kích thước 25cm x 34cm, mặt ngoài ghi đầy đủ thông tin chi tiết theo mẫu quy định đối với hồ sơ dự tuyển học bổng diện Hiệp định đi học tại Mông Cổ năm 2014 (Phụ lục 5).
Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có đủ các giấy tờ và số lượng bộ hồ sơ tiếng Việt và tiếng Anh quy định ở trên, được nộp trong thời hạn quy định của Thông báo tuyển sinh (bao gồm cả hồ sơ online và hồ sơ giấy) và đã nộp lệ phí tuyển sinh theo quy định (Xem thêm thông tin, các mẫu văn bản liên quan tại các websites:www.moet.gov.vn hoặc www.vied.vn; liên hệ hỗ trợ kỹ thuật khi đăng ký dự tuyển theo địa chỉhotrodangky@vied.vn, tuyensinh@vied.vn).
Thời hạn nhận hồ sơ: tính theo dấu bưu điện đến hoặc sổ theo dõi nhận hồ sơ của Văn phòng Cục Đào tạo với nước ngoài và thời gian hoàn thành đăng ký online):
- Hồ sơ tiếng Việt để sơ tuyển: Trước ngày 02/6/2014.
- Hồ sơ tiếng Anh để gửi đi Mông Cổ: Trước ngày 14/6/2014.

4. Lệ phí dự tuyển: 200.000đ/người nộp trước ngày 02/6/2014 theo một trong các cách sau đây:
• Trực tiếp đến nộp hồ sơ và lệ phí dự tuyển tại Văn phòng Cục ĐTVNN.
Địa chỉ: 21 Lê Thánh Tông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
• Chuyển tiền vào tài khoản của Cục ĐTVNN theo chi tiết sau:
Tên đơn vị: Cục Đào tạo với nước ngoài
Số tài khoản: 0021002145014
Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Hà Nội.
Lưu ý: Khi chuyển tiền vào tài khoản của Cục ĐTVNN đề nghị ghi rõ họ và tên ứng viên, trình độ đăng ký dự tuyển (ĐH, ThS, TS) nộp lệ phí dự tuyển đi học tại Mông Cổ theo thông báo tuyển sinh số 11 /TB-ĐTVNN ngày 9 /5/2014.
Hồ sơ nộp không đúng quy định nêu trên là không hợp lệ và không được xét tuyển. Người khai hồ sơ dự tuyển không đúng và người xác nhận sai sẽ bị xử lý theo pháp luật. Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo không trả lại hồ sơ và lệ phí dự tuyển trong bất kỳ trường hợp nào.
Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét ứng viên dự tuyển có hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định trên cơ sở kết quả học tập, nghiên cứu và nhu cầu đào tạo, các tiêu chí ưu tiên của phía Việt Nam và Mông Cổ để lựa chọn đủ số lượng ứng viên cần thiết và chuyển hồ sơ cho phía Mông Cổ duyệt cấp học bổng. Ứng viên trúng tuyển sẽ được Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo, hướng dẫn, giải quyết thủ tục liên quan tiếp theo để đi học tại Mông Cổ.
Những trường hợp được phía Mông Cổ tiếp nhận nhưng không thuộc chương trình học bổng trên, không dự tuyển thông qua Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo theo thông báo tuyển sinh này và không có tên trong quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo cử đi học tại Mông Cổ sẽ không được cấp học bổng của Chính phủ Việt Nam.
Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ quan tạo điều kiện thuận lợi cho ứng viên có đủ điều kiện được tham gia dự tuyển đúng thời hạn quy định./.
Chi tiết xin mời xem tệp đính kèm tại đây.