Thông báo tuyển sinh đi học sau Đại học tại Liên Bang Nga năm 2015

12/02/2015 | 28037 Lượt xem

1. Số lượng học bổng, chế độ học bổng và thời gian học
Dự kiến có 400 học bổng đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên khoa y và thực tập sinh chuyên ngành.
Thời gian học chương trình thạc sĩ: 02 năm học và chương trình tiến sĩ: 03 năm hoặc 04 năm, ngoài ra ứng viên chưa biết tiếng Nga được học 01 năm dự bị tiếng Nga tại Liên bang Nga trước khi học chuyên ngành; Chương trình thực tập chuyên khoa y: 01 hoặc 02 năm; Chương trình thực tập sinh chuyên ngành: từ 01 đến 12 tháng (riêng các ngành: 07 - Kiến trúc, 52 - Nghệ thuật sân khấu và sáng tác văn học, 53 - Nghệ thuật âm nhạc và 54 - Mỹ thuật và các thể loại nghệ thuật ứng dụng thời gian thực tập là 02 năm). Dự kiến ứng viên trúng tuyển sẽ lên đường đi học trong tháng 9 hoặc tháng 10/2015.
Ứng viên trúng tuyển sẽ được Chính phủ Liên bang Nga miễn học phí, cấp học bổng hàng tháng và bố trí chỗ ở trong ký túc xá với chi phí áp dụng theo quy định của Chính phủ Liên bang Nga; Chính phủ Việt Nam cấp vé máy bay một lượt đi và về, phí đi đường, lệ phí làm hộ chiếu, visa, bảo hiểm y tế và cấp bù sinh hoạt phí hàng tháng theo chế độ hiện hành đối với lưu học sinh học bổng Hiệp định.
2. Ngành học và nơi học:
Ứng viên đăng ký ngành học theo danh mục đính kèm thông báo này và không được tự ý thay đổi ngành học, cơ sở đào tạo sau khi đã đăng ký dự tuyển, trúng tuyển đi học theo thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, Cơ quan Hợp tác Liên bang Nga và cơ sở đào tạo tại Liên bang Nga.
Nơi học sẽ do phía Nga bố trí trên cơ sở nguyện vọng của các ứng viên trúng sơ tuyển và khả năng tiếp nhận của các cơ sở đào tạo tại Nga.
3. Đối tượng và điều kiện dự tuyển
3.1. Điều kiện chung
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
- Đủ sức khỏe để học tập tại nước ngoài. Khi nhập học và định kỳ hằng năm phía Liên bang Nga sẽ tổ chức khám lại sức khỏe. Trường hợp bị phát hiện có bệnh, không đủ sức khỏe do giả mạo hồ sơ để đi học sẽ phải về nước và tự chịu mọi chi phí liên quan, kể cả vé máy bay và bồi hoàn kinh phí cho Nhà nước;
- Ngành học đăng ký dự tuyển phải đúng hoặc phù hợp với ngành đã học đại học/sau đại học, công việc đang làm và thuộc danh mục ngành đào tạo do Liên bang Nga quy định gửi kèm theo Thông báo này;
- Cam kết hoàn thành chương trình đào tạo và trở về phục vụ tại cơ quan cử đi học hoặc theo sự điều động của Nhà nước. Những người không hoàn thành chương trình đào tạo, tự bỏ học, bị buộc thôi học hoặc sau khi tốt nghiệp không trở về nước phục vụ phải bồi hoàn toàn bộ kinh phí cho ngân sách Nhà nước;
- Không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian đang bị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật.
3.2. Đối tượng và điều kiện dự tuyển cụ thể
a) Cán bộ đang công tác tại các cơ quan nhà nước (biên chế hoặc hợp đồng không xác định thời hạn/hợp đồng có thời hạn từ 12 tháng trở lên, có đóng bảo hiểm xã hội, có thâm niên công tác tối thiểu 06 tháng kể từ khi có hợp đồng lao động đầu tiên sau khi tốt nghiệp đại học tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự tuyển), đã tốt nghiệp đại học, sau đại học, thỏa mãn các điều kiện chung quy định tại mục 3.1. và các điều kiện cụ thể như sau:
- Không quá 45 tuổi đối với ứng viên học bổng tiến sĩ, 35 tuổi đối với ứng viên học bổng thạc sĩ (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự tuyển);
- Ứng viên dự tuyển học bổng tiến sĩ phải có trình độ thạc sĩ hoặc đã tốt nghiệp đại học hệ đào tạo 5 năm trở lên;
- Ứng viên dự tuyển học bổng thạc sĩ phải tốt nghiệp trình độ đại học;
- Ứng viên dự tuyển học bổng thực tập chuyên khoa y phải có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học tại các nước nói tiếng Nga;
- Ứng viên dự tuyển đi thực tập chuyên ngành phải có bằng đại học trở lên và có trình độ tiếng Nga tương đương đại học trở lên hoặc đã từng học đại học/sau đại học tại các nước nói tiếng Nga.
b) Ứng viên tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ trong khoảng thời gian 12 tháng tính đến ngày hết hạn dự tuyển theo Thông báo này, được cơ sở đào tạo nơi đã tốt nghiệp giới thiệu học chuyển tiếp sinh, thỏa mãn các điều kiện chung quy định tại mục 3.1. và các điều kiện cụ thể như sau:
- Ứng viên tốt nghiệp đại học (trình độ cử nhân) tại Liên bang Nga dự tuyển học bổng thạc sĩ phải có kết quả học đại học loại xuất sắc (bằng đỏ) và văn bản của cơ sở đào tạo Liên bang Nga đồng ý nhận đào tạo chuyển tiếp sinh thạc sĩ diện Hiệp định. Trường hợp ứng viên tốt nghiệp đại học tại Việt Nam phải có bằng tốt nghiệp đại học với điểm trung bình chung học tập đạt 8,0 trở lên (theo thang điểm 10 hoặc tương đương) và có văn bản của cơ sở đào tạo nơi đã tốt nghiệp đề cử học chuyển tiếp sinh;
- Ứng viên dự tuyển học bổng tiến sĩ phải có bằng cử nhân đại học và thạc sĩ hoặc bằng kỹ sư/chuyên gia với kết quả học đại học, thạc sĩ đạt tương đương 8,0 trở lên (theo thang điểm 10 hoặc tương đương), ưu tiên ứng viên có văn bản của cơ sở đào tạo Liên bang Nga đồng ý tiếp nhận đào tạo nghiên cứu sinh diện Hiệp định;
- Ứng viên dự tuyển học bổng thực tập chuyên khoa y phải có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học tại các nước nói tiếng Nga với điểm trung bình chung học tập đạt từ 8,0 trở lên (theo thang điểm 10 hoặc tương đương), ưu tiên ứng viên có văn bản của cơ sở đào tạo Liên bang Nga tiếp nhận thực tập chuyên khoa y diện Hiệp định.
Lưu ý: Đối với ứng viên dự kiến tốt nghiệp đại học/thạc sĩ sau tháng 02/2015 sẽ có thông báo tuyển sinh khác nếu còn chỉ tiêu học bổng và phía Nga đồng ý gia hạn thời gian dự tuyển cho đối tượng này.
4. Hồ sơ dự tuyển
4.1. Hồ sơ bằng tiếng Việt để sơ tuyển
Ứng viên nộp 01 bộ hồ sơ bằng tiếng Việt gồm các giấy tờ trình bày trên giấy khổ A4, theo chiều dọc trang giấy và xếp theo thứ tự dưới đây (các bản sao phải có xác nhận hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền và mỗi loại giấy tờ nếu nhiều hơn 01 trang thì phải có dấu giáp lai):
a) Công văn của cơ quan cử dự tuyển (đối với người đã đi làm). Đối với ứng viên sau khi tốt nghiệp đại học/thạc sĩ chưa đi làm thì nộp cam kết về việc làm (theo mẫu 6-SĐH);
b) Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu 1-SĐH);
c) Bản sao các hợp đồng làm việc, quyết định tuyển dụng, thuyên chuyển công tác; các trường hợp cán bộ hợp đồng (không phải là công chức, viên chức) cần nộp thêm bản sao sổ bảo hiểm xã hội, nếu chưa được cấp sổ bảo hiểm xã hội thì nộp giấy xác nhận đóng bảo hiểm xã hội do cơ quan công tác và cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận (theo mẫu 7-SĐH);
d) Sơ yếu lý lịch (theo mẫu 2C-BNV/2008), có dán ảnh và xác nhận của cơ quan đang công tác, trường hợp chưa đi làm thì nộp Sơ yếu lý lịch (theo mẫu 3-SĐH) có xác nhận của địa phương nơi cư trú. Lưu ý kê khai đủ thông tin kể cả mục khen thưởng, kỷ luật;
đ) Bản cam kết nghĩa vụ của lưu học sinh được cử đi học nước ngoài. Cam kết của người đã đi làm phải được cơ quan công tác xác nhận, bảo lãnh (theo mẫu 2A-SĐH); cam kết của người chưa đi làm phải có ý kiến bảo lãnh của gia đình (theo mẫu 2B-SĐH);
e) Bản sao giấy khai sinh (đối với ứng viên là người dân tộc ít người);
g) Tóm tắt đề tài chuẩn bị nghiên cứu, nội dung thực tập trong khoảng 1 - 2 trang giấy khổ A4 (đối với ứng viên học bổng tiến sĩ, thực tập chuyên khoa y, thực tập sinh chuyên ngành);
h) Bản sao bằng tốt nghiệp, bảng điểm tất cả các năm học đại học và sau đại học;
i) Danh mục các công trình nghiên cứu đã được công bố hoặc giấy công nhận công trình nghiên cứu có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);
k) Bản sao chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Nga (nếu có);
l) Văn bản của cơ sở đào tạo vừa tốt nghiệp đề cử học chuyển tiếp sinh và văn bản của cơ sở đào tạo tại Liên bang Nga đồng ý tiếp nhận đào tạo (đối với đối tượng dự tuyển quy định tại điểm b) Mục 3.2.);
m) 02 Giấy chứng nhận sức khỏe của bệnh viện đa khoa cấp tỉnh, thành phố trong đó xác nhận đủ điều kiện đi học nước ngoài (mẫu 4-SĐH);
n) 02 Giấy xét nghiệm không bị nhiễm vi rút HIV do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp (ghi bằng tiếng Nga, Anh hoặc tiếng Việt);
o) Bản photocopy hóa đơn, chứng từ về việc nộp lệ phí dự tuyển theo quy định tại thông báo tuyển sinh;
p) Bản photocopy hộ chiếu phổ thông (trang có ảnh, thông tin cá nhân và trang có dấu cơ quan cấp), bản chụp phải rõ nét; hộ chiếu phải còn hạn sử dụng tối thiểu đến ngày 01/7/2017.
q) Các giấy tờ khác (nếu có).
Sau khi hoàn thành hồ sơ dự tuyển bằng tiếng Việt, ứng viên phải quét (scan) lưu lại toàn bộ hồ sơ sang các files định dạng PDF (mỗi loại tài liệu quét thành 01 file riêng dung lượng không quá 1 MB) để đăng ký trực tuyến theo địa chỉ https://tuyensinh.vied.vn/, đồng thời chuyển toàn bộ bản chính hồ sơ dự tuyển theo hình thức chuyển phát nhanh bảo đảm tới Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 21 Lê Thánh Tông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hồ sơ cần đựng trong túi hồ sơ kích thước 25cm x 34cm, mặt ngoài ghi đầy đủ thông tin chi tiết theo mẫu quy định đối với hồ sơ dự tuyển học bổng diện Hiệp định đi học sau đại học tại Liên bang Nga năm 2015 (mẫu 5-SĐH).
Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có đủ các giấy tờ quy định ở trên, được nộp trong thời hạn quy định của Thông báo tuyển sinh (bao gồm cả hồ sơ online và hồ sơ giấy) và đã nộp lệ phí tuyển sinh theo quy định. (Xem thêm thông tin, các mẫu văn bản liên quan tại các websites: www.moet.gov.vn hoặc www.vied.vn; liên hệ hỗ trợ kỹ thuật khi đăng ký dự tuyển theo địa chỉ hotrodangky@vied.vn, tuyensinh@vied.vn).
Thời hạn nhận hồ sơ: Hồ sơ phải được nộp trước ngày 02/03/2015 tính theo dấu bưu điện chuyển hồ sơ đến Cục Đào tạo với nước ngoài. Các trường hợp hồ sơ nộp sau thời hạn quy định sẽ chỉ được xem xét nếu còn chỉ tiêu học bổng và phía Nga đồng ý xem xét hồ sơ bổ sung.
4.2. Hồ sơ bằng tiếng Nga: Cục Đào tạo với nước ngoài sẽ có thông báo cụ thể cho các ứng viên trúng sơ tuyển để chuẩn bị hồ sơ bằng tiếng Nga vào cuối tháng 3/2015.
5. Lệ phí dự tuyển: 200.000đ/người nộp trước ngày 02/03/2015 theo hình thức chuyển khoản đến địa chỉ:
Tên đơn vị: Cục Đào tạo với nước ngoài
Số tài khoản: 0021002145014
Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Hà Nội.
Lưu ý: Khi chuyển tiền vào tài khoản của Cục ĐTVNN đề nghị ghi rõ họ và tên ứng viên đăng ký dự tuyển, nộp lệ phí dự tuyển học bổng đi học sau đại học tại Liên bang Nga theo thông báo tuyển sinh số 70 /TB-BGDĐT ngày 09/02/2015.
Hồ sơ nộp không hợp lệ sẽ không được xét tuyển. Người khai hồ sơ dự tuyển không đúng và người xác nhận sai sẽ bị xử lý theo pháp luật. Bộ Giáo dục và Đào tạo không trả lại hồ sơ và lệ phí dự tuyển trong bất kỳ trường hợp nào.
Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với phía Nga xem xét ứng viên có hồ sơ dự tuyển đầy đủ, hợp lệ theo quy định và căn cứ các tiêu chí tuyển chọn sẽ sơ tuyển đủ số lượng ứng viên theo chỉ tiêu học bổng. Chỉ có các ứng viên trúng sơ tuyển sẽ được thông báo và hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ bằng tiếng Nga để Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp và gửi phía Nga xem xét, bố trí tiếp nhận đào tạo và cấp học bổng của Chính phủ Nga. Ứng viên được phía Nga tiếp nhận sẽ được Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo liên hệ, hướng dẫn, giải quyết thủ tục liên quan tiếp theo để đi học tại Liên bang Nga.
Những trường hợp được phía Liên bang Nga tiếp nhận nhưng không thuộc chương trình học bổng trên, không dự tuyển thông qua Bộ Giáo dục và Đào tạo theo thông báo tuyển sinh này và không có tên trong quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo cử đi học tại Liên bang Nga sẽ không được cấp chế độ học bổng của Chính phủ Việt Nam.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ quan tạo điều kiện thuận lợi cho ứng viên có đủ điều kiện cần thiết được tham gia dự tuyển đúng thời hạn quy định./.
Xin mời tải tệp đính kèm tại đây.