Thông báo tuyển sinh đi học sau đại học tại Liên bang Nga năm 2013

09/05/2013 | 3857 Lượt xem
1. Số lượng học bổng và chế độ học bổng
Tổng số có 175 học bổng đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên khoa y cấp I, thực tập chuyên khoa y cấp II, thực tập sinh cao cấp.
Thời gian học: Chương trình thạc sĩ: 02 năm học và chương trình tiến sĩ: 03-04 năm. Trường hợp ứng viên chưa biết tiếng Nga được học thêm 01 năm dự bị tiếng Nga trước khi vào học chuyên ngành; Chương trình thực tập chuyên khoa y cấp I: 01 năm và chương trình thực tập chuyên khoa y cấp II: 02 năm (chỉ dành cho ứng viên đã tốt nghiệp đại học/sau đại học tại các nước nói tiếng Nga); Chương trình thực tập sinh cao cấp: 02-03 năm. Dự kiến ứng viên trúng tuyển sẽ lên đường đi học trong tháng 9 hoặc tháng 10/2013.
Ứng viên trúng tuyển sẽ được Chính phủ Liên bang Nga cấp học bổng bao gồm học phí và bố trí chỗ ở trong ký túc xá với chi phí áp dụng theo quy định của Chính phủ Liên bang Nga đối với lưu học sinh học bổng Hiệp định; Chính phủ Việt Nam cấp vé máy bay một lượt đi và về, phí đi đường, lệ phí làm hộ chiếu, visa, bảo hiểm y tế và cấp bù sinh hoạt phí hàng tháng theo chế độ hiện hành.
Ứng viên không được tự ý thay đổi ngành học, cơ sở đào tạo đã đăng ký dự tuyển trong bất kỳ trường hợp nào trừ trường hợp Bộ Giáo dục và Khoa học Liên bang Nga, cơ sở đào tạo Liên bang Nga và Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga có thông báo bằng văn bản do điều kiện khách quan cơ sở đào tạo không có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nguyện vọng mà ứng viên đã đăng ký.
2. Đối tượng và điều kiện dự tuyển
2.1. Điều kiện chung
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
- Đủ sức khỏe để học tập tại nước ngoài. Khi nhập học và định kỳ hằng năm phía Liên bang Nga sẽ tổ chức khám lại sức khỏe. Trường hợp bị phát hiện có bệnh, không đủ sức khỏe do giả mạo hồ sơ để đi học sẽ phải về nước và tự chịu mọi chi phí liên quan, kể cả vé máy bay và phải bồi hoàn kinh phí cho Nhà nước;
- Ngành học đăng ký dự tuyển phải đúng hoặc phù hợp với ngành đã học đại học/sau đại học và thuộc danh mục ngành đào tạo của Liên bang Nga được gửi kèm theo Thông báo này;
- Cam kết hoàn thành chương trình đào tạo và trở về phục vụ tại cơ quan cử đi học hoặc theo sự điều động của Nhà nước. Cam kết phải được cơ sở đào tạo hoặc cơ quan cử đi học xác nhận, bảo lãnh. Những người không hoàn thành chương trình đào tạo, tự bỏ học, bị buộc thôi học hoặc sau khi tốt nghiệp không trở về nước phục vụ phải bồi hoàn toàn bộ kinh phí cho ngân sách Nhà nước;
- Chưa đăng ký dự tuyển các chương trình học bổng khác để đi học tại nước ngoài trong năm 2013;
- Không trong thời gian bị kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
2.2. Đối tượng và điều kiện dự tuyển cụ thể
a) Cán bộ đang công tác tại các cơ quan nhà nước (biên chế hoặc hợp đồng dài hạn từ 12 tháng trở lên có thâm niên công tác tối thiểu 06 tháng kể từ khi có hợp đồng lao động đầu tiên sau khi tốt nghiệp đại học tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự tuyển) thỏa mãn các điều kiện chung quy định tại mục 2.1. và các điều kiện cụ thể như sau:
- Không quá 40 tuổi đối với ứng viên học bổng tiến sĩ, 35 tuổi đối với ứng viên học bổng thạc sĩ (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự tuyển);
- Ứng viên dự tuyển học bổng tiến sĩ phải có trình độ thạc sĩ hoặc đã tốt nghiệp đại học hệ đào tạo 5 năm trở lên với kết quả học đại học, thạc sĩ đạt từ 7,0 trở lên (theo thang điểm 10 hoặc tương đương), chưa theo học chương trình tiến sĩ trong nước hoặc ở nước ngoài;
- Ứng viên dự tuyển học bổng thạc sĩ phải tốt nghiệp đại học hệ chính quy với kết quả học tập đạt từ 7,0 trở lên (theo thang điểm 10 hoặc tương đương), chưa theo học chương trình thạc sĩ trong nước hoặc ở nước ngoài;
- Ứng viên dự tuyển học bổng thực tập chuyên khoa y cấp I phải có bằng tốt nghiệp đại học hệ đào tạo 5 năm trở lên tại các nước nói tiếng Nga;
- Ứng viên dự tuyển học bổng thực tập chuyên khoa y cấp II phải có bằng tốt nghiệp thực tập chuyên khoa y cấp I với kết quả học đại học, sau đại học đạt từ 7,0 trở lên (theo thang điểm 10 hoặc tương đương) và đã học đại học hoặc chuyên khoa y cấp I tại các nước nói tiếng Nga;
- Ứng viên dự tuyển thực tập sinh cao cấp phải có bằng tiến sĩ và có trình độ tiếng Nga tương đương đại học trở lên hoặc đã từng học đại học/ sau đại học tại các nước nói tiếng Nga;
- Ưu tiên ứng viên có thành tích nghiên cứu khoa học (thể hiện qua các bài báo đăng trên tạp chí khoa học hoặc báo cáo tại hội nghị khoa học cấp trường trở lên và được đăng trong kỷ yếu hội nghị hoặc tham gia đề tài nghiên cứu cấp Bộ trở lên và đề tài đó đã được nghiệm thu hoặc sử dụng) và ứng viên có văn bản tiếp nhận đào tạo của cơ sở đào tạo Liên bang Nga.
b) Ứng viên tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ tại Liên bang Nga năm 2012 và 2013 được cơ sở đào tạo đã tốt nghiệp giới thiệu học chuyển tiếp sinh thỏa mãn các điều kiện chung quy định tại mục 2.1. và các điều kiện cụ thể như sau:
- Ứng viên dự tuyển học bổng thạc sĩ phải có kết quả học đại học (trình độ cử nhân) loại xuất sắc (bằng đỏ) và văn bản của cơ sở đào tạo Liên bang Nga đồng ý cho học chuyển tiếp sinh diện Hiệp định;
- Ứng viên dự tuyển học bổng tiến sĩ phải có bằng cử nhân và thạc sĩ hoặc bằng kỹ sư/chuyên gia với kết quả học đại học, thạc sĩ đạt tương đương khá trở lên và có văn bản của cơ sở đào tạo Liên bang Nga đồng ý cho học chuyển tiếp sinh diện Hiệp định;
- Ứng viên dự tuyển học bổng thực tập chuyên khoa y cấp I phải có kết quả học đại học 05 năm tại Liên bang Nga loại xuất sắc (bằng đỏ) và có văn bản của cơ sở đào tạo Liên bang Nga tiếp nhận thực tập chuyên khoa y cấp I diện Hiệp định;
- Ứng viên dự tuyển học bổng thực tập chuyên khoa y cấp II phải có chứng chỉ tốt nghiệp thực tập chuyên khoa y cấp I và bằng tốt nghiệp đại học hệ 05 năm trở lên, đã học đại học hoặc chuyên khoa y cấp I tại các nước nói tiếng Nga và có văn bản của cơ sở đào tạo Liên bang Nga tiếp nhận thực tập chuyên khoa y cấp II diện Hiệp định;
- Ưu tiên ứng viên có nhiều công trình nghiên cứu khoa học và các bài báo đã được công bố, đạt nhiều thành tích trong học tập và tham gia tích cực các phong trào đoàn thể.
3. Hồ sơ dự tuyển
3.1. Hồ sơ bằng tiếng Việt
Ứng viên nộp 01 bộ hồ sơ bằng tiếng Việt gồm các giấy tờ trình bày trên giấy khổ A4, theo chiều dọc trang giấy và xếp thứ tự như sau (các bản sao có xác nhận hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền):
a) Công văn của cơ quan cử dự tuyển (đối với cán bộ đang công tác);
b) Phiếu đăng ký dự tuyển có xác nhận của cơ quan cử dự tuyển (theo mẫu tại Phụ lục 1);
c) Bản sao hợp lệ các hợp đồng làm việc, quyết định tuyển dụng, thuyên chuyển công tác, sơ yếu lý lịch có dán ảnh và xác nhận của cơ quan đang công tác; sổ bảo hiểm xã hội hoặc bảng lương gần nhất thể hiện có đóng bảo hiểm xã hội (đối với cán bộ hợp đồng);
d) Bản cam kết nghĩa vụ của lưu học sinh được cử đi học nước ngoài (theo mẫu tại Phụ lục 2);
đ) Bản sao hợp lệ giấy khai sinh (đối với ứng viên là người dân tộc thiểu số);
e) Tóm tắt đề tài chuẩn bị nghiên cứu, nội dung thực tập trong khoảng 1 - 2 trang giấy khổ A4 (đối với ứng viên học bổng tiến sĩ, thực tập chuyên khoa y cấp I, thực tập chuyên khoa y cấp II, thực tập sinh cao cấp);
g) Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp, bảng điểm tất cả các năm học đại học và sau đại học;
h) Danh mục các công trình nghiên cứu đã được công bố hoặc giấy công nhận công trình nghiên cứu (nếu có). Riêng đối với ứng viên thực tập sinh cao cấp yêu cầu bắt buộc phải có danh mục các công trình đã được công bố;
i) Bản sao hợp lệ chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Nga (nếu có);
j) Bản sao hợp lệ văn bản của cơ sở đào tạo tại Liên bang Nga đồng ý tiếp nhận đào tạo (theo quy định ở trên đối với đối tượng dự tuyển cụ thể);
k) Giấy khám sức khỏe của bệnh viện đa khoa cấp tỉnh, thành phố trong đó xác nhận đủ điều kiện đi học nước ngoài;
l) Bản photocopy hóa đơn, chứng từ về việc nộp lệ phí dự tuyển theo quy định tại thông báo tuyển sinh;
m) Các giấy tờ khác (nếu có).
3.2. Hồ sơ bằng tiếng Nga
Ứng viên nộp 02 bộ hồ sơ bằng tiếng Nga gồm các giấy tờ trình bày trên giấy khổ A4, theo chiều dọc trang giấy và xếp thứ tự như sau (bản dịch hợp lệ sang tiếng Nga là bản dịch được xác nhận bởi cơ quan có thẩm quyền gồm bản dịch đính kèm theo bản tiếng Việt có đóng dấu giáp lai):
a) Đơn đăng ký dự tuyển bằng tiếng Nga theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 có dán ảnh, kê khai đầy đủ các mục và ký tên (mã số và tên ngành học có danh mục riêng cho ứng viên tiến sĩ, thực tập chuyên khoa y cấp I, thực tập chuyên khoa y cấp II, thực tập sinh cao cấp; ứng viên thạc sĩ đăng ký theo danh mục đào tạo trình độ đại học);
b) Tóm tắt đề tài chuẩn bị nghiên cứu, nội dung thực tập viết bằng tiếng Nga trong khoảng 1 - 2 trang giấy khổ A4 (đối với ứng viên học bổng tiến sĩ, thực tập chuyên khoa y cấp I, thực tập chuyên khoa y cấp II, thực tập sinh cao cấp);
c) Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp, bảng điểm tất cả các năm học đại học và sau đại học (đối với ứng viên có các văn bằng do các nước nói tiếng Nga cấp) hoặc bản dịch hợp lệ sang tiếng Nga (đối với ứng viên có các văn bằng do các nước khác cấp);
d) Bản sao hợp lệ văn bản của cơ sở đào tạo Liên bang Nga khẳng định có thể tiếp nhận học thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên khoa y cấp I, thực tập chuyên khoa y cấp II, thực tập sinh cao cấp theo diện Hiệp định (theo quy định cụ thể ở trên đối với từng đối tượng dự tuyển);
đ) Danh mục bằng tiếng Nga các công trình nghiên cứu đã được công bố hoặc giấy công nhận công trình nghiên cứu (nếu có). Riêng đối với ứng viên thực tập sinh cao cấp yêu cầu bắt buộc phải có danh mục các công trình đã được công bố;
e) Bản dịch hợp lệ sang tiếng Nga giấy khai sinh;
g) Giấy khám sức khỏe (ghi bằng tiếng Nga hoặc dịch hợp lệ sang tiếng Nga);
h) Giấy xét nghiệm không bị nhiễm virút HIV do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp (bằng tiếng Nga, Anh hoặc được dịch hợp lệ sang tiếng Nga);
i) Bản dịch hợp lệ sang tiếng Nga trang hộ chiếu phổ thông có ảnh và các thông tin chi tiết của cá nhân còn hạn sử dụng tối thiểu đến ngày 01/7/2015.
Sau khi hoàn thành hồ sơ dự tuyển, ứng viên phải quét (scan) lưu lại toàn bộ hồ sơ sang các files định dạng PDF (mỗi loại tài liệu quét thành 01 file riêng) để đăng ký trực tuyến theo địa chỉ http://tuyensinh.vied.vn/ và đồng thời chuyển toàn bộ bản chính hồ sơ dự tuyển theo hình thức chuyển phát bảo đảm hoặc nộp trực tiếp trong giờ hành chính tại trụ sở Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 21 Lê Thánh Tông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hồ sơ cần đựng trong túi hồ sơ kích thước 25cm x 34cm, mặt ngoài ghi đầy đủ thông tin chi tiết theo mẫu quy định đối với hồ sơ dự tuyển học bổng diện Hiệp định đi học sau đại học tại Liên bang Nga năm 2013 (Phụ lục 4).
Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có đủ các giấy tờ và số lượng bộ hồ sơ tiếng Việt, tiếng Nga quy định ở trên, được nộp trong thời hạn quy định tại Thông báo tuyển sinh và đã nộp lệ phí tuyển sinh. (Trường hợp nộp hồ sơ muộn chỉ được xử lý trong trường hợp hết thời hạn quy định nhưng chưa đủ ứng viên dự tuyển so với chỉ tiêu học bổng và phía Nga đồng ý cho bổ sung hồ sơ đàm phán học bổng)
Hồ sơ nộp muộn, không đúng theo quy định, không nộp lệ phí dự tuyển được coi là không hợp lệ và không được xét tuyển. Những người khai hồ sơ dự tuyển không đúng và người xác nhận sai sẽ bị xử lý theo pháp luật. Bộ Giáo dục và Đào tạo không trả lại hồ sơ và lệ phí dự tuyển trong bất kỳ trường hợp nào.
(Xem thêm thông tin, các mẫu văn bản liên quan tại các websites: www.vied.vn hoặc www.moet.gov.vn).
Thời hạn nhận hồ sơ: trước ngày 25/5/2013 (tính theo dấu bưu điện đến hoặc sổ theo dõi nhận hồ sơ của Văn phòng Cục Đào tạo với nước ngoài). Trường hợp ứng viên là sinh viên tốt nghiệp đại học và thạc sĩ tại Liên bang Nga năm 2013 dự tuyển học chuyển tiếp sinh thạc sĩ, tiến sĩ được nộp hồ sơ đến ngày 10/7/2013.
4. Lệ phí dự tuyển: 200.000đ/người cần nộp trước ngày 25/5/2013 và 10/7/2013 theo một trong các cách sau đây:
• Trực tiếp đến nộp hồ sơ và lệ phí dự tuyển tại Văn phòng Cục ĐTVNN.
Địa chỉ: 21 Lê Thánh Tông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

• Chuyển tiền vào tài khoản của Cục ĐTVNN theo chi tiết sau:
Tên đơn vị: Cục Đào tạo với nước ngoài
Số tài khoản: 0021002145014
Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Hà Nội.
Lưu ý: Khi chuyển tiền vào tài khoản của Cục ĐTVNN đề nghị ghi rõ họ và tên ứng viên, trình độ đăng ký dự tuyển (ThS, TS, TTSCKYI, TTSCKYII, TTSCC) nộp lệ phí dự tuyển học bổng đi Liên bang Nga theo thông báo tuyển sinh số 538/TB-BGDĐT ngày 03/5/2013.
Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét ứng viên dự tuyển có hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định trên cơ sở kết quả học tập và nhu cầu đào tạo, các tiêu chí ưu tiên của phía Việt Nam và Liên bang Nga để lựa chọn đủ số lượng ứng viên cần thiết gửi đi Liên bang Nga đàm phán học bổng. Trường hợp hồ sơ ứng viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đề cử không được Bộ Giáo dục và Khoa học Nga đồng ý tiếp nhận đào tạo thì ứng viên thuộc diện không được duyệt trúng tuyển cấp học bổng đi học. Dự kiến ứng viên trúng tuyển sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cục Đào tạo với nước ngoài) liên hệ, hướng dẫn, giải quyết thủ tục liên quan tiếp theo để đi học tại Liên bang Nga trong tháng 9 hoặc 10/2013.
Những trường hợp được phía Liên bang Nga tiếp nhận nhưng không thuộc chương trình học bổng trên, không dự tuyển thông qua Bộ Giáo dục và Đào tạo theo thông báo tuyển sinh này và không có tên trong quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo cử đi học tại Liên bang Nga sẽ không được cấp học bổng của Chính phủ Việt Nam.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ quan tạo điều kiện thuận lợi cho ứng viên có đủ điều kiện cần thiết được tham gia dự tuyển đúng thời hạn quy định./.
Tải tệp đính kèm tại đây.