Thông báo tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911 năm 2013

29/01/2013 | 3488 Lượt xem
1. Đối tượng dự tuyển
1.1. Giảng viên biên chế, giảng viên hợp đồng làm việc xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn của các đại học, học viện là cơ sở đào tạo đại học, trường đại học, cao đẳng (sau đây gọi chung là trường).
1.2. Sinh viên tốt nghiệp đại học, học viên tốt nghiệp thạc sĩ trong vòng 12 tháng tính đến ngày dự tuyển, có nguyện vọng và cam kết đi học để về làm giảng viên đại học, cao đẳng.
2. Ngành đào tạo
Các ngành học theo nhu cầu đào tạo giảng viên của các trường và nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước, ưu tiên đào tạo các ngành khoa học kỹ thuật, công nghệ, khoa học tự nhiên, nông nghiệp và một số ngành khoa học xã hội và nhân văn.
3. Nước và chỉ tiêu dự kiến gửi đào tạo
Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trương gửi đi đào tạo ở tất cả các nước tiên tiến trên thế giới và tại những cơ sở đào tạo nước ngoài có văn bản cam kết hợp tác với Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số lượng 1.100 chỉ tiêu dự kiến được phân bổ như sau:
Anh (50), Ôx-trây-li-a (50), Niu Di-lân (25), Hoa Kỳ (125), Nga (70), Trung Quốc (150), Pháp (190), Đức (180), Nhật Bản (90), Xin-ga-po (40), Hàn Quốc (60), Ca-na-đa (40), các nước khác (30).
4. Điều kiện dự tuyển
4.1. Điều kiện chung
a) Có phẩm chất đạo đức tốt, đủ sức khỏe để học tập ở nước ngoài, cam kết trở về nước phục vụ tại cơ sở đào tạo đã cử đi học.
b) Không quá 45 tuổi tính theo năm đăng ký dự tuyển.
c) Đăng ký ngành học phù hợp với ngành đã tốt nghiệp đại học và thạc sĩ.
d) Có công văn cử đi dự tuyển của trường nơi ứng viên công tác (đối với đối tượng quy định tại mục 1.1) hoặc nơi ký hợp đồng cam kết tuyển dụng làm giảng viên sau khi tốt nghiệp (đối với đối tượng quy định tại mục 1.2).
e) Có đủ trình độ ngoại ngữ theo quy định tại Mục 4.3.
4.2. Điều kiện cụ thể theo đối tượng dự tuyển
a) Đối tượng quy định tại mục 1.1 phải có bằng tốt nghiệp đại học và thạc sĩ.
b) Đối tượng quy định tại mục 1.2 phải có kết quả học đại học đạt loại giỏi trở lên và thạc sĩ đạt 8,0 trở lên (theo thang điểm 10), được một trường ký hợp đồng cam kết tuyển dụng làm giảng viên đại học, cao đẳng sau khi tốt nghiệp và được bố/mẹ hoặc người bảo lãnh có cam kết thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ với trường cử dự tuyển quy định tại Điều 4 của Quy định về Đào tạo trình độ tiến sĩ theo Đề án “Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020” được phê duyệt tại Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 17/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Thông tư số 35/2012/TT-BGDĐT ngày 12/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
4.3. Điều kiện về ngoại ngữ
Ứng viên cần có một trong các chứng chỉ, văn bằng sau:
a) Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ cấp độ B2 hoặc bậc 4/6 trở lên theo Khung tham khảo Châu Âu chung về ngoại ngữ do một cơ sở quốc tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 02 năm tính đến thời điểm dự tuyển theo Thông báo này, phù hợp với yêu cầu tiếp nhận đào tạo tiến sĩ của nước và cơ sở đào tạo dự kiến sẽ đi học. Thông tin về Khung tham khảo Châu Âu chung về ngoại ngữ dành cho ứng viên đi học nước ngoài đính kèm tại Phụ lục 1 của Thông báo này.
b) Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ ở nước ngoài, nay trở lại nước đó học tập hoặc ngôn ngữ đã sử dụng trong học tập ở nước ngoài phù hợp với ngôn ngữ sẽ sử dụng để thực hiện chương trình đào tạo tiến sĩ.
5. Quy trình đăng ký, hồ sơ và lệ phí dự tuyển
5.1. Quy trình đăng ký
Căn cứ Thông báo này, các trường tổ chức xét chọn ứng viên đáp ứng các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phù hợp với kế hoạch đào tạo giảng viên của nhà trường và lập danh sách trích ngang ứng viên được trường cử dự tuyển theo thứ tự ưu tiên (nêu rõ tiêu chí ưu tiên) kèm theo công văn đề nghị xem xét phê duyệt trúng tuyển gửi đến Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cục Đào tạo với nước ngoài).
Công văn và danh sách trích ngang ứng viên (theo mẫu tại Phụ lục 2 và 3) do các trường cử dự tuyển có thể chuyển trước đến địa chỉ e-mail: dean911@vied.vn và bản chính gửi qua đường văn thư.
5.2. Hồ sơ dự tuyển của từng ứng viên
a) Công văn, danh sách ứng viên được trường cử dự tuyển (có tên ứng viên nộp hồ sơ dự tuyển).
b) Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu tại Phụ lục 4).
c) Bản sao hợp lệ các hợp đồng, quyết định tuyển dụng làm giảng viên toàn thời gian tại trường đại học, cao đẳng; bản sao hợp lệ sổ bảo hiểm xã hội hoặc bản sao bảng lương trong đó có thể hiện đã đóng bảo hiểm xã hội đối với ứng viên là đối tượng ở mục 1.1 của Thông báo này. Hợp đồng cam kết tuyển dụng làm giảng viên của một trường đại học, cao đẳng đối với ứng viên là đối tượng ở mục 1.2 của Thông báo này.
d) Bản cam kết (theo mẫu tại Phụ lục 5).
e) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan đang quản lý giảng viên (đối với giảng viên đang công tác) hoặc xác nhận của UBND địa phương (đối với học viên, sinh viên mới tốt nghiệp).
f) Bản sao hợp lệ bằng, bảng điểm đại học; bằng và bảng điểm thạc sĩ (nếu có) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với trường hợp đang chờ cấp bằng và sau khi trúng tuyển ứng viên làm thủ tục đi học cần phải nộp bổ sung bản sao hợp lệ bằng và bảng điểm chính thức). Nếu bằng, bảng điểm, các giấy tờ chứng nhận tốt nghiệp tạm thời do nước ngoài cấp thì cần cung cấp bản dịch công chứng hợp lệ sang tiếng Việt kèm theo thông tin quy định thang điểm đánh giá của phía nước ngoài. Đối với người học đại học liên thông hoặc đại học chuyên tu cần phải nộp cả bản sao hợp lệ bằng và bảng điểm trung cấp chuyên nghiệp hoặc cao đẳng.
g) Bản sao hợp lệ chứng chỉ ngoại ngữ còn thời hạn giá trị theo quy định.
h) Bản sao hợp lệ văn bản của cơ sở đào tạo nước ngoài đồng ý tiếp nhận đào tạo thẳng theo chương trình tiến sĩ đối với sinh viên mới tốt nghiệp đại học. Bản sao văn bản tiếp nhận đào tạo, văn bản đồng ý cấp học bổng toàn phần hoặc bán phần do cơ sở đào tạo, cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài và trong nước cấp (nếu có).
i) Đề cương nghiên cứu.
j) Bản kê khai danh mục các công trình khoa học đã công bố được cơ quan công tác hoặc cơ quan phê duyệt, công bố kết quả công trình xác nhận; Nếu là đề tài nghiên cứu khoa học, cần nộp bản sao đăng ký đề tài, biên bản nghiệm thu (nếu có công trình hoặc đề tài nghiên cứu khoa học).
k) Giấy tờ khác nếu có (bằng khen, giấy tờ ưu tiên,…)
l) Bản sao hóa đơn, chứng từ về việc nộp lệ phí dự tuyển.
01 bộ hồ sơ dự tuyển đầy đủ gồm những giấy tờ trên cần gửi tới Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cục Đào tạo với nước ngoài) theo cả 2 phương thức sau:
a) Đăng ký trực tuyến (online) kèm theo các files hồ sơ định dạng PDF tại địa chỉ http://tuyensinh.vied.vn/;
b) Gửi đảm bảo qua đường bưu điện đến Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 21 Lê Thánh Tông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tất cả hồ sơ được làm trên khổ giấy A4, đựng trong túi hồ sơ kích thước 25cm x 34cm, mặt ngoài túi ghi đầy đủ thông tin: hồ sơ dự tuyển Đề án 911, họ và tên ứng viên, tên của trường cử tham gia dự tuyển, tên nước đăng ký đi học, ngành học đăng ký dự tuyển, danh mục các loại giấy tờ có trong túi, địa chỉ liên hệ, các số điện thoại cố định, di động và e-mail để liên lạc. Ứng viên dự tuyển chỉ được gửi hồ sơ đăng ký dự tuyển đi học ở 01 nước.
Thời hạn nộp hồ sơ: Trước ngày 15/02/2013 (tính theo dấu bưu điện chuyển hồ sơ đến Cục Đào tạo với nước ngoài).
5.3. Lệ phí dự tuyển
Lệ phí dự tuyển (200.000đ/người) cần chuyển khoản đến Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15/02/2013 theo thông tin dưới đây:
Tên đơn vị hưởng: Cục Đào tạo với nước ngoài
Địa chỉ: 21 Lê Thánh Tông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Số tài khoản: 0021002145014
Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Hà Nội.
Khi chuyển tiền vào tài khoản của Cục Đào tạo với nước ngoài đề nghị ghi rõ họ và tên ứng viên đăng ký dự tuyển, nước dự tuyển và số, ngày ban hành Thông báo tuyển sinh.
Lưu ý: Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ vừa được đăng ký trực tuyến (online) và vừa được gửi qua đường bưu điện đúng thời hạn quy định tại Thông báo này. Ứng viên không nộp lệ phí dự tuyển sẽ không được xét tuyển. Những người khai man hồ sơ dự tuyển và các cá nhân xác nhận sai sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Hồ sơ và lệ phí dự tuyển sẽ không được hoàn trả lại ứng viên trong bất kỳ trường hợp nào.
6. Kết quả phê duyệt trúng tuyển
Dự kiến Quyết định phê duyệt và danh sách ứng viên trúng tuyển sẽ được công bố trên các trang web:http://www.moet.gov.vn và http://www.vied.vn vào tháng 4/2013. Kết quả trúng tuyển có hiệu lực trong vòng 12 tháng đối với các ứng viên đủ điều kiện ngoại ngữ để đi học và 18 tháng đối với các ứng viên chưa đủ điều kiện về ngoại ngữ kể từ ngày ký quyết định phê duyệt trúng tuyển
Ứng viên chỉ được phép đi học và được cấp kinh phí liên quan sau khi có Quyết định cử đi học của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
7. Quyền lợi và nghĩa vụ của người trúng tuyển
7.1. Người trúng tuyển phải cam kết hoàn thành chương trình đào tạo và phải trở về phục vụ tại trường cử đi học. Cá nhân nào vi phạm cam kết sẽ phải bồi hoàn toàn bộ chi phí đào tạo theo quy định của Nhà nước.
7.2. Ứng viên trúng tuyển sẽ được cấp học bổng bao gồm học phí và các loại phí bắt buộc liên quan đến chương trình học tập (nếu có), sinh hoạt phí, bảo hiểm y tế, chi phí đi đường, lệ phí làm hộ chiếu, visa, vé máy bay quốc tế một lượt đi và về theo quy định hiện hành của Nhà nước. Thời gian được cấp học bổng sẽ căn cứ theo giấy tiếp nhận của cơ sở đào tạo ở nước ngoài nhưng không quá 4 năm cho cả quá trình học tập.
7.3. Ứng viên trúng tuyển sẽ đươc gửi đi học tập ở các cơ sở đào tạo tại các nước như dự kiến ở mục 3 của Thông báo này. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ưu tiên gửi đi học tại các cơ sở đào tạo và các nước đã ký thỏa thuận hợp tác và hỗ trợ tài chính với Bộ Giáo dục và Đào tạo (thông tin công bố trên trang web:http://www.vied.vn).
Trường hợp ứng viên trúng tuyển đăng ký đi học tại cơ sở giáo dục nước ngoài mà trước đây đã từng học ở đó hoặc cơ sở giáo dục đào tạo nước ngoài có ký kết văn bản thỏa thuận trao đổi hợp tác nghiên cứu khoa học và đào tạo giảng viên với cơ quan công tác của ứng viên thì sẽ được xem xét giải quyết thủ tục đi học tại những cơ sở này nếu các điều kiện tiếp nhận phù hợp với quy định được nêu tại Thông báo này.
7.4. Trong quá trình dự tuyển và kể cả sau khi trúng tuyển đi học theo Đề án 911, nếu nước ứng viên đăng ký đi học có chương trình học bổng Hiệp định Chính phủ dành cho Việt Nam thì Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ưu tiên chuyển người trúng tuyển sang dự tuyển chương trình học bổng Hiệp định để tiết kiệm kinh phí đào tạo cho Nhà nước.
Trường hợp người trúng tuyển học bổng ngân sách Nhà nước nhận được học bổng khác của nước ngoài cấp với chế độ kinh phí cao hơn học bổng ngân sách Nhà nước Việt Nam thì việc trúng tuyển học bổng ngân sách Nhà nước sẽ bị hủy bỏ và người trúng tuyển chỉ được hưởng 01 học bổng do nước ngoài cấp. Nếu học bổng nước ngoài cấp ở mức thấp hơn chế độ hiện hành của học bổng ngân sách Nhà nước Việt Nam thì Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ cấp bù để đạt mức quy định.
Các quy định cụ thể khác về đào tạo theo Đề án 911 tại nước ngoài đề nghị tham khảo Thông tư số 35/2012/TT-BGDĐT ngày 12/10/2012 của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường phổ biến thông báo này tới các đối tượng có liên quan và tạo điều kiện thuận lợi cho các giảng viên, học viên và sinh viên mới tốt nghiệp có đủ điều kiện cần thiết được đăng ký dự tuyển theo đúng thời hạn và quy định dự tuyển nêu trên. /.
Tải tệp đính kèm tại đây.