Thông báo gia hạn nộp hồ sơ dự tuyển đi học tại Liên bang Nga năm 2023

22/03/2023 | 4800 Lượt xem

Tiếp theo Thông báo số 264/TB-BGDĐT ngày 01/3/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh đi học tại Liên bang Nga năm 2023 và thông báo của phía Nga ngày 20/3/2023, Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng thông báo gia hạn thời gian đăng ký tuyển sinh trực tuyến và nộp hồ sơ giấy dự tuyển như sau:

1. Đăng ký hồ sơ dự tuyển trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của phía Liên bang Nga Education-in-russia.com; phía Việt Nam http://tuyensinh.vied.vn  và nộp 01 bộ hồ sơ giấy tiếng Nga đến hết ngày 20/4/2023. 
2. Thời hạn nộp 01 bộ hồ sơ giấy tiếng Việt đến hết ngày 30/6/2023 (tính theo dấu bưu điện nhận hồ sơ tại Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo).
3. Thông tin về chế độ học bổng, điều kiện, đối tượng dự tuyển, hồ sơ dự tuyển được thực hiện theo Thông báo số 264/TB-BGDĐT ngày 01/3/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các ứng viên tham gia dự tuyển đúng thời hạn quy định.

Cục Hợp tác quốc tế