Thông báo của Cục Hợp tác quốc tế về việc thu lệ phí đăng ký dự tuyển đi học tại Hung-ga-ri diện Hiệp định năm 2021

11/12/2020 | 7725 Lượt xem

Hiện nay, do có sự thay đổi về quy định thu lệ phí tuyển sinh đi học tại nước ngoài theo các đề án, chương trình học bổng có sử dụng ngân sách nhà nước, Cục HTQT thông báo không thu lệ phí dự tuyển đối với các ứng viên đăng ký đi học tại Hung-ga-ri diện Hiệp định năm 2021 (theo thông báo tuyển sinh số 1526/TB-BGDĐT số 04/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Cục Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo để các ứng viên dự tuyển được biết./.