Thông báo chương trình học bổng Quad Fellowship dành cho trình độ Thạc sỹ và Tiến sỹ trong lĩnh vực STEM năm 2024

12/03/2024 | 2289 Lượt xem

Đại sứ quán Úc tại Việt Nam thông qua Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo chương trình học bổng Quad (Quad Fellowship) dành cho các sinh viên xuất sắc theo học trình độ Thạc sỹ và Tiến sỹ về khoa học, công nghệ, kĩ thuật và toán học (STEM) tại Hoa Kỳ.
Đây là sáng kiến của chính phủ các nước Úc, Ấn Độ, Nhật Bản và Hoa Kỳ từ năm 2021 nhằm thiết kế một chương trình kết nối giữa các thế hệ tương lai về khoa học và công nghệ giữa 04 quốc gia thành viên. Năm 2024, chương trình được quản lý bởi Viện Giáo dục quốc tế (IIE) và được mở rộng đến các sinh viên thuộc 10 nước ASEAN.

1.    Giá trị học bổng:
-    Hỗ trợ tài chính: $40.000 (chi trả một lần cho suốt quá trình học)
-    Cơ hội được tham gia mạng lưới và các chương trình STEM từ các chính phủ
-    Các chương trình hỗ trợ nghiên cứu và đổi mới đến từ mạng lưới các cựu sinh viên và nghiên cứu sinh của Quad Fellowship

2.    Điều kiện dự tuyển:
-    Là công dân hoặc thường trú nhân hợp pháp của một trong các quốc gia Quad - Úc, Ấn Độ, Nhật Bản hoặc Hoa Kỳ - hoặc bất kỳ quốc gia nào trong số 10 quốc gia ASEAN - Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, hoặc Việt Nam từ đủ 18 tuổi tại thời điểm nộp đơn;
-    Có bằng cử nhân hoặc tương đương trong lĩnh vực STEM trước tháng 8 năm 2024;
-    Có thành tích học tập vượt trội ở bậc đại học và phải đăng ký vào chương trình sau đại học thuộc lĩnh vực STEM đủ điều kiện tại một trường đại học có trụ sở tại Hoa Kỳ để bắt đầu năm học 2024-2025. Đối với các sinh viên tốt nghiệp hiện tại tại các trường đại học Hoa Kỳ: Nếu ứng viên hiện đang theo học chương trình Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ ở Hoa Kỳ, họ phải đăng ký toàn thời gian vào một chương trình sau đại học STEM đủ điều kiện cho cả năm học 2024-2025;
-    Chương trình không áp dụng cho các sinh viên đang học các chương trình được cấp bằng chăm sóc sức khỏe lâm sàng như tiến sĩ y khoa hoặc thạc sĩ điều dưỡng. 

3.    Hạn nộp hồ sơ:
Ứng viên nộp hồ sơ qua website của chương trình trước ngày 01/04/2024, 17:00 (ET)

4.    Thông tin chi tiết liên hệ:
Ứng viên tham khảo thêm thông tin về học bổng trên website, hoặc liên hệ IIE qua LinkedIn, Facebook, InstagramX.