Thông báo Chương trình học bổng năm 2021 cho giáo viên tiếng Anh/cán bộ quản lý phụ trách giảng dạy ngôn ngữ

16/11/2020 | 6044 Lượt xem

Trung tâm Ngôn ngữ khu vực thuộc Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á (Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Language Center - SEAMEO RELC) sẽ cấp học bổng toàn phần cho giáo viên tiếng Anh/cán bộ phụ trách giảng dạy ngôn ngữ của Việt Nam đi học thạc sĩ và các khóa học cấp chứng chỉ sau đại học và chứng chỉ chuyên môn bậc cao tại Trung tâm đặt tại Singapore năm 2021. Nội dung chương trình học bổng, điều kiện dự tuyển và quy định về hồ sơ dự tuyển xem cụ thể trong các tài liệu đính kèm và tại website: https://www.relc.org.sg/development-course/course-catalog

Các cơ sở giáo dục và cán bộ/giáo viên có nhu cầu đăng ký dự tuyển cần gửi qua đường bưu điện công văn giới thiệu của cơ quan, 01 bộ hồ sơ của ứng viên dự tuyển đến Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ 35 Đại Cồ Việt, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội và 01 bộ hồ sơ scan gửi đến địa chỉ email: ied@moet.edu.vn (ghi rõ tiêu đề thư là dự tuyển học bổng RELC khóa… năm 2021) trước ngày 28/11/2020 đối với các khóa C111, C112, MA TESOL, C422 và trước ngày 10/02/2021 đối với các khóa C113, C103, CELT-S và C419. 01 bộ hồ sơ của ứng viên dự tuyển cũng cần gửi đến RELC theo hướng dẫn tại Phụ lục 5 (Annex 5). 

Trên cơ sở kết quả sơ tuyển hồ sơ và giới thiệu chính thức của Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo, RELC sẽ tổ chức xét tuyển và thông báo kết quả đến các ứng viên trúng tuyển. 

Mọi thông tin cần thiết liên hệ Cục Hợp tác quốc tế qua email: ied@moet.edu.vn.