Thông báo bổ sung về việc dự tuyển học bổng đi học tại Ma-rốc năm 2022 theo Thông báo số 608/TB-BGDĐT ngày 03/6/2022 

23/06/2022 | 4420 Lượt xem

Thông báo bổ sung về việc dự tuyển học bổng đi học tại Ma-rốc năm 2022 theo Thông báo số 608/TB-BGDĐT ngày 03/6/2022 như sau:

- Tuyển sinh bổ sung đối với các ngành học: Ngôn ngữ và văn học Ả - rập, Nghiên cứu đạo Hồi (học bằng tiếng Ả - rập). Ứng viên đăng ký các chuyên ngành này cần sử dụng tốt tiếng Ả-rập, ứng viên chưa đáp ứng điều kiện về trình độ tiếng Ả-rập theo yêu cầu của phía Ma-rốc sẽ phải tự học ở trong nước để đảm bảo được tiếp nhận chính thức. 

- Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển đi học tại Ma-rốc theo diện Hiệp định năm 2022 được gia hạn đến trước ngày 30/6/2022;

Cục Hợp tác quốc tế thông báo để các ứng viên có nguyện vọng nộp hồ sơ dự tuyển thực hiện nộp hồ sơ đầy đủ theo quy định tại Thông báo số 608/TB-BGDĐT ngày 03/6/2022 (xem tại đây).