Thông báo bổ sung hồ sơ dự tuyển đi học tại Liên bang Nga năm 2021 trên trang web của phía Nga

27/04/2021 | 6393 Lượt xem

Ngày 26/4/2021, Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận được Công hàm số 021 của Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội thông báo các ứng viên Việt Nam đã đăng ký dự tuyển đi học tại Liên bang Nga năm 2021 trên trang web Education-in-russia.com cần hoàn thiện hồ sơ còn thiếu (nếu có) trên trang đăng ký dự tuyển của phía Nga.

Do đó, các ứng viên đã đăng ký dự tuyển đi học tại Liên bang Nga năm 2021 theo Thông báo số 187/TB-BGDĐT ngày 02/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhưng trong hồ sơ đăng ký trên trang của phía Nga nêu trên còn thiếu các giấy tờ theo phụ lục đính kèm, cần cập nhật gấp trên trang web của phía Nga Education-in-russia.com các giấy tờ còn thiếu theo quy định trước ngày 30/4/2021

Lưu ý: Đối với trường hợp chưa được cấp bằng tốt nghiệp thì cập nhật giấy chứng nhận tốt nghiệp kèm bảng điểm hoặc bảng điểm kết quả học tập mới nhất. Trường hợp ứng viên không đăng ký đầy đủ hồ sơ theo quy định trên trang web của phía Nga sẽ không được phía Nga xem xét. 

Trân trọng.

Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tải về: Phụ lục hồ sơ của phía Nga