Mời nộp hồ sơ 2021 Chương trình học bổng France Excellence

02/11/2020 | 5325 Lượt xem

Trong khuôn khổ chương trình học bổng France Excellence, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam xin mời các bạn sinh viên Việt Nam có nguyện vọng tiếp tục học tập trong các trường đại học hay trường lớn tại Pháp ở trình độ thạc sĩ 2 hay tiến sĩ, nộp hồ sơ xin học bổng.

Các chuyên ngành học ưu tiên bao gồm :

  • Khoa học cơ bản 
  • Đào tạo kỹ sư 
  • Kinh tế và quản lý 
  • Luật 

Học bổng được cấp trong thời gian như sau :

  • mười hai tháng đối với trình độ thạc sĩ 2 
  • ba mươi sáu tháng đối với trình độ tiến sĩ 

Việc xét duyệt thí sinh được thực hiện, ban đầu trên cơ sở xét duyệt hồ sơ và sau đó các thí sinh có hồ sơ đươc lựa chọn sẽ qua phỏng vấn.

Thời gian : 

Hạn cuối cùng nhận hồ sơ 15 tháng 1 năm 2021
Phỏng vấn các thí sinh có hồ sơ đã được lựa chọn Trong tháng 3 năm 2021
Thông báo kết quả Kể từ giữa tháng 4 năm 2021

Quy định của chương trình học bổng France Excellence và mẫu tờ khai xin học bổng có thể tải về từ địa chỉ: www.ambafrance-vn.org