Kết quả vòng tuyển chọn hồ sơ và thông báo về Kỳ thi viết học bổng MEXT cấp năm 2021

30/07/2020 | 8640 Lượt xem

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng thông báo:

1. Kết quả thẩm định hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi Học bổng Chính phủ Nhật Bản do Đại sứ quán Nhật Bản tiến cử năm tài chính 2021 (lưu học sinh nghiên cứu sinh, lưu học sinh đại học, lưu học sinh cao đẳng, lưu học sinh trung cấp chuyên nghiệp) trong danh sách đính kèm (bản đính kèm 1 ~ 5)

2. Thời gian thi viết dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày 25 tháng 8 năm 2020 (thứ ba) như bản đính kèm 6.


Do danh sách đăng tải ban đầu có những sai sót như dưới đây nên Đại sứ quán Nhật Bản đã cập nhật lại danh sách thí sinh đỗ vòng sơ tuyển hồ sơ (ngày 31 tháng 7 năm 2020). Đề nghị các thí sinh xác nhận lại thông tin trong bản cuối cùng của danh sách thí sinh trúng tuyển. Thông tin cập nhật được viết bằng chữ đỏ và bôi vàng.
  • Danh sách Rd: họ tên (1 thí sinh)
  • Danh sách U: ngày tháng năm sinh và địa điểm dự thi (9 thí sinh)
  • Danh sách P: địa điểm dự thi (1 thí sinh)