Kết quả tuyển chọn Lưu học sinh nghiên cứu sinh được cấp học bổng của Chính phủ Nhật Bản năm 2020 do Đại sứ quán Nhật Bản tiến cử

31/01/2020 | 1628 Lượt xem

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam trân trọng thông báo về kết quả tuyển chọn Lưu học sinh nghiên cứu sinh được cấp học bổng của Chính phủ Nhật Bản năm 2020 do Đại sứ quán Nhật Bản tiến cử như sau:

1. Kết quả tuyển chọn như trong danh sách đính kèm.

Kết quả tuyển chọn lần này là thông báo cuối cùng về việc tuyển chọn lưu học sinh được cấp học bổng của Chính phủ Nhật Bản trên cơ sở kết quả tuyển chọn vòng 2 tại Bộ Giáo dục và Khoa học Nhật Bản và kết quả trao đổi với các trường đại học tiếp nhận.

2. Trường đại học tiếp nhận.

Trong tháng 1, Đại sứ quán Nhật Bản sẽ gửi “Thông báo tiếp nhận” do các trường đại học cấp đến các lưu học sinh qua email. Quyết định tiếp nhận của các trường đại học về cơ bản căn cứ theo nguyện vọng của thí sinh, tuy nhiên tùy theo nội dung nghiên cứu có thể việc phân trường sẽ không được đúng theo thứ tự ưu tiên trong nguyện vọng của thí sinh. Các lưu học sinh không được phép thay đổi trường đại học tiếp nhận.

3. Thủ tục tiếp theo

a) Nộp bản cam kết (PLEDGE)

Các lưu học sinh cần nộp Bản cam kết (bản đính kèm) có đầy đủ chữ ký đến Đại sứ quán Nhật Bản (trước ngày 27 tháng 2 năm 2020). Trong bản cam kết, các lưu học sinh cần ghi rõ mã số của mình (ID Number) (mã số: 200242 ~ 200273) trong “Thông báo tiếp nhận (Acceptance of MEXT Scholarship Student)” do các trường đại học cấp vào phần <No.> phía trên bên phải.

b) Xác định rõ quyết tâm du học hay từ chối học bổng

Nếu có lưu học sinh vì lý do cá nhân từ chối đi lưu học thì cần gửi ”Bản giải trình lý do” có đầy đủ chữ ký đến Ban Văn hóa Đại sứ quán Nhật Bản bằng email trước ngày 7 tháng 2 năm 2020 (thứ sáu) (không có mẫu).

c) Liên lạc với trường đại học không phải trường đại học tiếp nhận.

Lưu học sinh nào được nhiều trường đại học cấp “Giấy phép nhâp học chính thức” cần có trách nhiệm liên lạc sớm nhất tới các trường đại học không phải là trường đại học tiếp nhận để thông báo về việc đã có quyết định về trường đại học tiếp nhận.

d) Liên lạc với trường đại học tiếp nhận (trong tháng 1, Đại sứ quán Nhật Bản sẽ gửi tới từng lưu học sinh “Thông báo tiếp nhận” do các trường đại học cấp, vì vậy lưu học sinh sẽ liên lạc với các trường sau khi nhận được “Thông báo tiếp nhận” này)

- Đại sứ quán Nhật Bản sẽ gửi “Thông báo tiếp nhận” do các trường đại học cấp, các lưu học sinh cần kiểm tra thông tin trong thông báo tiếp nhận này như mục “điều kiện và nơi ở”, liên lạc với văn phòng các trường để kiểm tra và xác nhận sớm. (Ví dụ: trường hợp trong “Bản thông báo” ghi rõ không có chỗ ở thì các thí sinh cần liên lạc sớm với văn phòng nhà trường để xin hướng dẫn về thông tin thuê chỗ ở ở bên ngoài, đảm bảo có chỗ ở sau khi sang đến Nhật Bản).

-Các lưu học sinh cần liên lạc thường xuyên với giáo sư hướng dẫn và văn phòng nhà trường trước khi sang Nhật Bản để trao đổi cụ thể về kế hoạch nghiên cứu, việc chuyển tiếp lên khóa học chính thức, tình hình bố trí chỗ ở vv…

e) Trường hợp không phù hợp với điều kiện đăng ký học bổng.

- Sau khi có quyết định cuối cùng về trường đại học tiếp nhận, nếu lưu học sinh được xác nhận có quốc tịch Nhật Bản thì kết quả tuyển chọn này sẽ bị hủy bỏ. Vì vậy, nếu có thông tin về việc có lưu học sinh nào mang quốc tịch Nhật Bản đề nghị thông báo ngay tới Đại sứ quán Nhật Bản.

- Nếu lưu học sinh có “tư cách lưu trú vĩnh viễn” ngoài “tư cách lưu học” thì cần liên lạc ngay tới Đại sứ quán Nhật Bản.(lưu học sinh được cấp học bổng của Chính phủ Nhật Bản cần xin visa với tư cách lưu trú là “lưu học”).

- Vào thời điểm đăng ký dự thi học bổng những thí sinh nào đang là sinh viên đại học hoặc sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp đại học tại Việt Nam thì cần gửi email bản scan “Bằng tốt nghiệp đại học” hoặc “Giấy chứng nhận học vị” cho các trường đại học tiếp nhận. Bản chính (bản công chứng) cũng cần được gửi theo đường bưu điện cho các trường đại học tiếp nhận.

4. Ngoài ra.

a) Lưu học sinh nghiên cứu sinh: việc xin gia hạn thời gian cấp học bổng

Đối tượng được gia hạn học bổng cho việc chuyển tiếp từ khóa dự bị sang khóa chính thức là các lưu học sinh đang trong thời gian học tập tại các trường đại học với tư cách là lưu học sinh khóa học dự bị sau đại học (mục 5 trong Hướng dẫn tuyển sinh). Tuy nhiên, việc đăng ký gia hạn học bổng sẽ được thẩm định chặt chẽ, vì vậy không đảm bảo việc tất cả các trường hợp đăng ký gia hạn đều được chấp nhận. Các lưu học sinh cần hiểu rõ điều này.

b) Buổi hướng dẫn trước khi lên đường

Đại sứ quán Nhật Bản sẽ tổ chức buổi hướng dẫn trước khi lên đường vào cuối tháng 3 năm 2020. Thời gian cụ thể sẽ xin thông báo sau. Thông tin về vé máy bay sẽ được thông báo và gửi cho các lưu học sinh sau.