Kết quả tuyển chọn lưu học sinh được cấp học bổng MEXT năm 2019 (ngành tiếng Nhật và văn hóa Nhật Bản)

25/06/2019 | 1010 Lượt xem

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam trân trọng thông báo kết quả tuyển chọn lưu học sinh được cấp học bổng của Chính phủ Nhật Bản do Đại sứ quán Nhật Bản tiến cử (ngành tiếng Nhật và văn hóa Nhật Bản) năm 2019 như sau:

1. Kết quả tuyển chọn như bản đính kèm.

2. Hiện nay, Bộ Giáo dục và Khoa học Nhật Bản đang liên hệ với các trường đại học về việc tiếp nhận, chỉ những thí sinh nào có kết quả được tiếp nhận mới trở thành diện “đỗ chính thức”, vì vậy Đại sứ quán Nhật Bản xin lưu ý đây chưa phải là kết quả tuyển chọn cuối cùng. Kết quả tuyển chọn cuối cùng sẽ được thông báo sau.