Kết quả thẩm định hồ sơ và thông báo kỳ thi vấn đáp dành cho Lưu học sinh được cấp học bổng MEXT năm 2022

25/06/2021 | 8051 Lượt xem

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam trân trọng thông báo về kết quả thẩm định hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi Học bổng Chính phủ Nhật Bản do Đại sứ quán Nhật Bản tiến cử năm tài chính 2022 (lưu học sinh nghiên cứu sinh, lưu học sinh đại học, lưu học sinh cao đẳng, lưu học sinh trung cấp chuyên nghiệp) như sau:

1. Kết quả thẩm định hồ sơ trong danh sách đính kèm (bản đính kèm 1 ~ 4). 

2. Thời gian thi vấn đáp theo hình thức trực tuyến dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày 15 đến ngày 21 tháng 7 năm 2021 (thứ năm) như bản đính kèm 5 và 6. 

 

Tải về:

Danh sách đỗ vòng sơ tuyển (Bản đính kèm 1-4)

Thông báo thi vấn đáp (Bản đính kèm 5)

Lịch thi vấn đáp (Bản đính kèm 6)