Giám đốc Ngân hàng thế giới tại Việt Nam: Chương trình ETEP có rất nhiều tiến bộ tích cực

14/11/2019 | 4625 Lượt xem

Ngày 14/11, Bộ GD&ĐT cùng đoàn lãnh đạo cấp cao của Ngân hàng thế giới (WB) tại Việt Nam đã họp đánh giá giữa kỳ Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP). Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ và Giám đốc WB tại Việt Nam - ông Ousmane Dione chủ trì cuộc họp.

 

Phát biểu mở đầu cuộc họp, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh, chương trình ETEP với sự hợp tác và tài trợ của Ngân hàng thế giới có ý rất lớn với sự phát triển của giáo dục Việt Nam. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có một chương trình có quy mô lớn, cách tiếp cận rất mới, căn bản, từ tăng cường năng lực các trường sư phạm, đến xây dựng các chương trình đào tạo bồi dưỡng và triển khai bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ phát biểu tại cuộc họp với Ngân hàng Thế giới 

“Chương trình đã tạo ra sự thay đổi cơ bản về tư duy quản trị các trường sư phạm; gắn kết đồng bộ giữa nhu cầu và thực tế bồi dưỡng của giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục với các chuẩn nghề nghiệp họ cần đạt và yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông. Đây là điều các lần cải cách giáo dục trước chưa làm được” - Bộ trưởng nói.

Theo báo cáo của chương trình ETEP, thời gian qua, chương trình đã đạt được một số kết quả chính. Trước hết về tăng cường năng lực các trường sư phạm, các nhà trường đã xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2017-2022 theo thỏa thuận, đạt được lộ trình tăng điểm theo cam kết trên cơ sở tham chiếu khung đánh giá năng lực các trường sư phạm TEIDI.

Về việc hỗ trợ phát triển nghề nghiệp thường xuyên cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, với trách nhiệm của cơ quan chủ quản nhà nước, Bộ GD&ĐT đã xây dựng được khung pháp lý mới về phát triển năng lực nghề nghiệp cho các nhóm đối tượng này. Bộ đồng thời ban hành quy chế, chương trình bồi dưỡng thường xuyên phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên, Hiệu trưởng các trường phổ thông và cán bộ quản lý cấp Sở/Phòng GD&ĐT theo yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục gắn với chương trình giáo dục phổ thông mới.

Chương trình ETEP cũng đã thiết lập và vận hành được phương thức bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông theo hướng hiện đại và hiệu quả. Theo đó, việc bồi dưỡng được kết hợp trực tiếp và qua mạng; kết hợp giữa các trường đại học sư phạm với các Sở GD&ĐT và cơ sở giáo dục phổ thông; kết hợp giữa giảng viên sư phạm với giáo viên/cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán với giáo viên/cán bộ quản lý đại trà.

Giám đốc WB tại Việt Nam - ông Ousmane Dione đánh giá cao sự tiến bộ tích cực của ETEP thời gian qua

Bước đầu một cộng đồng học tập thông qua xây dựng mạng lưới giáo viên/cán bộ quản lý cơ sở giáo dục cốt cán để hỗ trợ giáo viên/cán bộ quản lý đại trà thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên, liên tục, tại chỗ… đã được hình thành. Hơn 17.000 giáo viên phổ thông cốt cán của 48 tỉnh thành đã được bồi dưỡng về chương trình giáo dục phổ thông mới và các kỹ năng sư phạm để nâng cao năng lực chuyên môn.

Đánh giá về kết quả này, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết, quá trình bồi dưỡng 17.000 giáo viên phổ thông cốt cán vừa qua, Bộ GD&ĐT cùng các trường Sư phạm đã tiến hành điều tra và thấy được sự tiến bộ rõ rệt của giáo viên. Các thầy cô từ chỗ còn mơ hồ về chương trình GDPT mới, các phương pháp dạy học tích cực, dạy học phát triển năng lực phẩm chất, nay là hiểu sâu và tự tin hơn. Đây là tín hiệu rất tích cực cho hiệu quả của chương trình.

Qua nghiên cứu các báo cáo của chương trình ETEP và trực tiếp đã tiến hành kiểm tra, đánh giá giữa kỳ, Giám đốc Ngân hàng thế giới (WB) tại Việt Nam - ông Ousmane Dione đánh giá cao những kết quả đạt được của chương trình. “Tôi đã nhìn thấy rất nhiều tiến bộ tích cực của ETEP trong 6 tháng qua. Điều đó cho thấy những giải pháp và sự chỉ đạo của Bộ GD&ĐT đã đi đúng hướng; các đơn vị tham gia chương trình đã cố gắng rất nhiều” - ông Ousmane nói.

Đại diện Ngân hàng thế giới đưa ra một số đề xuất về phương án phát triển trọng tâm cho chương trình ETEP thời gian tới và đề nghị Bộ GD&ĐT tiếp tục sát sao chỉ đạo, có cơ chế giám sát các trường sư phạm thực hiện hiệu quả chương trình.

Trung tâm Truyền thông Giáo dục