Thông tin về tình nguyện viên dạy tiếng Trung

18/05/2022 | 1045 Lượt xem

Nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác và giao lưu trong lĩnh vực giáo dục giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc, Trung tâm hợp tác và giao lưu ngôn ngữ Trung-Ngoại của Trung Quốc sẽ cung cấp tình nguyện viên dạy tiếng Trung và chương trình dạy tiếng Trung trực tuyến cho các cơ sở giáo dục (gồm các trường đại học và trung học) của Việt Nam. Nếu có nhu cầu, các cơ sở giáo dục cần đáp ứng yêu cầu cung cấp cho tình nguyện viên nhà ở và bảo hiểm y tế.

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo để các cơ sở giáo dục biết và, nếu có nhu cầu, đề nghị các cơ sở giáo dục vui lòng liên hệ với Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, (bà Nguyễn Thị Minh Tâm, mail: minhtam@moet.gov.vn) để nhận form đăng ký. 

Hạn đăng ký trước ngày 10/6/2022.

Trân trọng./.