Thông báo kế hoạch tổ chức hội thảo tập huấn trực tuyến dành cho ứng viên được tuyển chọn đi học tại nước ngoài năm 2023

02/10/2023 | 1590 Lượt xem

Cục Hợp tác quốc tế (HTQT) - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo kế hoạch tổ chức hội thảo tập huấn trực tuyến để cung cấp thông tin, hướng dẫn về các thủ tục chuẩn bị đi học và trong quá trình học tại nước ngoài đối với các ứng viên được Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyển chọn đi học tại nước ngoài năm 2023 như sau:

1. Đối tượng tham dự 
Ứng viên đã được sơ tuyển để đi học tại nước ngoài theo các chương trình học bổng Hiệp định năm 2023 tại các nước: Ba Lan, Ca-dắc-xtan, Căm-pu-chia, Cu-ba, Hung-ga-ri, Ma-rốc, Mông Cổ, Lào, Liên Bang Nga, Ru-ma-ni, Trung Quốc. 

2. Thời gian
Từ 13h30 đến 17h00, Thứ ba, ngày 10/10/2023.  

3. Đăng ký tham dự
Cục HTQT trân trọng thông báo và kính mời ứng viên thuộc các đối tượng nêu trên đăng ký tham dự hội thảo tập huấn theo đường link https://taphuan.vied.vn/, hạn đăng ký đến 15h ngày 09/10/2023. Tài liệu tham khảo, nội quy và đường link tham dự hội thảo tập huấn trực tuyến sẽ được gửi qua email cho các ứng viên đã đăng ký. 

 Trân trọng đề nghị các ứng viên đăng ký và thu xếp thời gian tham dự tập huấn trực tuyến đầy đủ./. 

Cục Hợp tác quốc tế