Khảo sát nhu cầu đào tạo công dân Việt Nam tại Liên bang Nga năm học 2025

31/05/2024 | 1962 Lượt xem

Kính gửi: Các ứng viên có nguyện vọng đăng ký dự tuyển đi học tại Liên bang Nga năm 2025

Để thực hiện khảo sát nhu cầu đào tạo công dân Việt Nam tại Liên bang Nga và theo yêu cầu của phía Nga, Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các ứng viên có nguyện vọng đăng ký dự tuyển đi học tại Liên bang Nga năm 2025 cung cấp thông tin đăng ký dự tuyển (họ tên, cơ quan công tác/cơ sở giáo dục đang học, trình độ đào tạo, mã ngành, ngành đào tạo …) tại địa chỉ https://bit.ly/khaosatnga2024 trước ngày 10/6/2024 (ứng viên tham khảo mã ngành đào tạo, ngành đào tạo của phía Nga tại link https://bit.ly/nga2024). 

Trân trọng./.

Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo