Khảo sát nhu cầu đào tạo công dân Việt Nam tại Liên bang Nga năm học 2024-2025

22/05/2023 | 2262 Lượt xem

Kính gửi: Các ứng viên có nguyện vọng đăng ký dự tuyển đi học tại Liên bang Nga năm học 2024-2025,

Để thực hiện khảo sát nhu cầu đào tạo công dân Việt Nam tại Liên bang Nga và theo yêu cầu của phía Nga, Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các ứng viên có nguyện vọng đăng ký dự tuyển đi học tại Liên bang Nga năm học 2024-2025 cung cấp thông tin đăng ký dự tuyển (họ tên, cơ quan công tác/cơ sở giáo dục đang học, trình độ đào tạo, mã ngành, ngành đào tạo …) tại đường link http://dangky.icd.edu.vn trước ngày 01/6/2023 (ứng viên tham khảo mã ngành đào tạo, ngành đào tạo của phía Nga tại phụ lục đính kèm). 

Trân trọng./.

Tải về: Mã ngành đào tạo của Nga năm học 2024-2025