Tập huấn công tác hợp tác quốc tế năm 2020

25/11/2020 | 4005 Lượt xem

Trong 2 ngày (25, 26/11), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức hội nghị tập huấn công tác hợp tác quốc tế năm 2020. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham dự của đại diện các Sở GDĐT và các cơ sở giáo dục đại học trong cả nước. Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc dự và phát biểu khai mạc hội nghị.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hà Nội

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc nhấn mạnh, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra trong Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo. Đồng thời, là một trong 9 nhóm nhiệm vụ cơ bản được ngành Giáo dục đẩy mạnh thực hiện trong những năm qua.

Đánh giá về hoạt động hợp tác quốc tế thời gian vừa qua, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc cho rằng, hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo đã được thực hiện khá tốt; tuy nhiên, vẫn còn một số Sở GDĐT, trường đại học lúng túng khi triển khai nhiệm vụ này, nguyên nhân là do chưa nắm rõ các quy định của pháp luật.

Thông qua Hội nghị tập huấn lần này, Thứ trưởng mong rằng, đại diện các Sở GDĐT, các cơ sở giáo dục đại học sẽ nắm bắt được những vấn đề then chốt của hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục như: chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; các quy định pháp lý trong hợp tác quốc tế đối với lĩnh vực giáo dục; quy trình, quy định về ký kết các chương trình hợp tác… để từ đó, quá trình triển khai hoạt động hợp tác quốc tế trong giáo dục và đào tạo ngày càng chuyên nghiệp và nhuần nhuyễn.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc phát biểu khai mạc hội nghị

Theo báo cáo của Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ GDĐT, trong giai đoạn 2016-2020, kết quả hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo đã thu được những thành tựu đáng ghi nhận. Theo đó, đã có gần 100 văn bản cấp Chính phủ và cấp Bộ được ký kết với các đối tác nước ngoài.

Các chương trình đào tạo quốc tế phát triển mạnh mẽ,  tính đến năm 2020 đã có 452 chương trình đào tạo quốc tế được giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam và 5 cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài. Đối với các chương trình liên kết đào tạo, hiện tại đã có 352 chương trình được thực hiện tại 62 cơ sở giáo dục dại học Việt Nam, 5 cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài, 3 trường đại học xuất sắc và 220 đối tác nước ngoài.

Hợp tác quốc tế trong giáo dục và đào tạo không chỉ được ghi nhận ở giáo dục đại học mà còn phát triển mạnh mẽ ở cấp học mầm non, phổ thông. Theo thống kê, hiện tại ở Việt Nam có 40 cơ sở giáo dục mầm non có vốn đầu tư nước ngoài; 40 cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài; 257 cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài.

Trung tâm Truyền thông Giáo dục